KLM - Archief (cao)

2018
12
januari
2018
Gisteren heeft de ledenraad van de VNC ingestemd met het principe akkoord voor een nieuwe cao voor het KLM cabinepersoneel met een looptijd tot juni 2019. Als gevolg van een aangepaste werkwijze en een efficiëntere werkverdeling aan boord, is op inte...
Lees meer
06
januari
2018
KLM en de VNC hebben vanavond, vrijdag 5 januari 2018, een principe akkoord bereikt over een nieuwe cao voor cabinepersoneel met een looptijd tot 1 juni 2019. Een belangrijke stap in de onderhandelingen voor een nieuwe KLM cabine cao. ...
Lees meer
klm
2017
04
december
2017
KLM heeft kennis genomen van de oproep tot een 24-uursstaking in januari door FNV Cabine. Aart Slagt, directeur HR: 'Dit najaar bereikten KLM en FNV Cabine nog een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao. Dit resultaat is uiteindelijk afgewez...
Lees meer
29
september
2017
KLM vindt dat de bonden zich onredelijk opstellen door zich vanaf zondag bij verstoringen strikter aan de werk- en rusttijdenregeling te houden. Deze acties zijn niet in het belang van het cabinepersoneel en passagiers. Aan het begin van het cao-...
Lees meer
18
september
2017
KLM vindt het jammer dat de leden van FNV Cabine het eindvoorstel hebben verworpen nadat eerder de ledenraad van de VNC dit had gedaan. Het signaal is helder. Dit betekent dat KLM het eindvoorstel van tafel haalt om de weg vrij te maken voor oplossin...
Lees meer
KLM
15
september
2017
De deelname van cabinepersoneel aan de werkonderbreking, waar VNC vandaag toe oproept is laag. Tot nu toe hebben slechts enkele tientallen cabineleden zich gemeld voor de werkonderbreking van een uur. Tijdens de ochtendpiek, waarin de meeste bemannin...
Lees meer
14
september
2017
KLM vindt de oproep door cabinebond VNC tot een werkonderbreking komende vrijdag onbegrijpelijk en onverstandig. De Ledenraad van de VNC verzet zich tegen een eindvoorstel met voor het eerst in jaren een structurele loonsverhoging, meer perspectief v...
Lees meer
04
augustus
2017
KLM heeft eerder deze week een poging gedaan om met de VNC en FNV Cabine gezamenlijk tot overeenstemming te komen, waarbij we hebben laten weten dat met dit voorstel het voor KLM mogelijk is om de -1 CA volledig terug te draaien per 1 oktober 2017. D...
Lees meer
08
maart
2017
KLM zet een volgende stap richting de realisatie van Perform 2020 met de implementatie van een aantal maatregelen, die eerder werden benoemd tijdens de Cao-besprekingen van 2016. Het betreft het verplaatsen van een deel van de Nederlandse accounting ...
Lees meer
klm
2016
04
november
2016
Vandaag vond de zitting plaats van het kort geding dat KLM heeft aangespannen tegen de cabinebonden om hen te dwingen gevolg te geven aan hun overlegverplichting. KLM heeft hiertoe besloten omdat de bonden nu al bijna een jaar blijven weigeren om cao...
Lees meer
klm
03
november
2016
Als onderdeel van het cao-akkoord 2015 heeft de AIR FRANCE KLM Board op 2 november 2016 ingestemd met de toekenning van AIR FRANCE KLM aandelen aan de KLM vliegers. Het betreft een toekenning ter waarde van €26.7 miljoen. Dit besluit is het resultaat...
Lees meer
klm
11
augustus
2016
De afgelopen weken voeren berichten over FNV-acties op Schiphol de boventoon in de media. FNV wil met haar acties bereiken dat KLM voldoet aan alle door haar gestelde eisen. In de communicatie vergelijkt FNV de punten in het KLM-voorstel met kruimels...
Lees meer
11
augustus
2016
De rechtbank van Haarlem stelt KLM in het gelijk. FNV mag geen staking organiseren tot 4 september 2016. ...
Lees meer
02
augustus
2016
KLM heeft FNV vanmorgen uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan. De bond weigert de dialoog en kiest ervoor om morgen een werkonderbreking te houden tussen 19.30 uur en 21.00 uur. De oproep hiervoor is gedaan aan hun leden bij Ground Services, b...
Lees meer
02
augustus
2016
KLM is sinds april met vijf bonden in overleg over een nieuwe cao voor het grondpersoneel. Dit heeft geleid tot een integraal voorstel dat door 4 van de 5 bonden zal worden voorgelegd aan hun leden. ...
Lees meer
28
juli
2016
KLM is vanmiddag om 16:00 uur geïnformeerd door FNV over voorgenomen acties. KLM had eerder aangegeven niet op het door FNV gestelde ultimatum met eisen in te kunnen gaan. De vier andere grondbonden waarmee overleg gevoerd is over een nieuwe cao, leg...
Lees meer
26
juli
2016
KLM kan niet ingaan op het door FNV gestelde ultimatum, dit zou onverantwoord zijn gezien de situatie van het bedrijf. Daarnaast heeft KLM zich voortdurend opengesteld om alternatieven te bespreken. ...
Lees meer
19
juli
2016
Het is maandagavond nog niet gelukt om een onderhandelingsresultaat te bereiken met de grondbonden over een nieuwe cao. KLM heeft uiteindelijk een ultiem integraal voorstel gedaan om te komen tot een voor alle partijen acceptabel akkoord. Bonden hebb...
Lees meer
19
juli
2016
Om meer tegemoet te komen aan de wensen van onze klanten en om efficiënter te worden, is het noodzakelijk dat KLM transformeert. Ook ons cabinepersoneel moet hierin mee. Vorige week heeft KLM de hoofdlijnen van de beoogde nieuwe werkwijze met de cabi...
Lees meer
14
mei
2016
KLM en vakbonden hebben een lange historie om in constructief overleg te onderhandelen over de cao. Ook afgelopen jaar 2015 heeft het overleg in deze traditie gestaan met alle bonden in de verschillende categorieën. ...
Lees meer
02
mei
2016
De cao voor KLM-grondpersoneel loopt af op 1 juli 2016. De cao-onderhandelingen tussen KLM en de grondbonden zijn afgelopen vrijdag hervat. KLM streeft naar een kort onderhandelingsproces met als doel eind mei/begin juni resultaten te kunnen presente...
Lees meer
2015
09
juli
2015
KLM heeft vandaag ook een principe-akkoord bereikt met de VNV. Hiermee is nu een akkoord bereikt met alle vakbonden. Het principe-akkoord met de VNV wordt nu voorgelegd aan de leden van de VNV.   ...
Lees meer
cao
10
april
2015
KLM heeft in de nacht van 9 op 10 april met alle grondbonden een onderhandelingsresultaat bereikt. Dit houdt in dat er een resultaat is bereikt in goed overleg waar alle partijen mee kunnen leven. Dit onderhandelingsresultaat wordt nu voorgelegd aan ...
Lees meer
cao