Amstelveen,
17
augustus
2018
|
13:29
Europe/Amsterdam

Onbegrip en teleurstelling over opstelling VNV

KLM heeft gisteren een verbeterd eindvoorstel voor een cao met VNV gedeeld dat op belangrijke onderdelen tegemoet komt aan de wensen van piloten om de werkdruk te verlichten en de work-life balance te verbeteren. We stappen hiermee niet één-op-één in op het eindbod van VNV, maar zijn wel bereid een aangepast KLM-voorstel neer te leggen. Dit voorstel is een aanpassing van het eerdere KLM-voorstel, gebruikmakend van de ingrediënten uit het eindbod van VNV. We zijn daarbij bereid geweest om over een groot aantal bezwaren heen te stappen. Hiermee doen we een uiterste poging om de weg vrij te maken om snel tot een nieuwe cao te komen. Dat is in belang van iedereen. Dat VNV dat voorstel zo snel van de hand wijst en niet eerst inhoudelijk wil beoordelen en serieus wil bespreken met KLM en haar leden is onbegrijpelijk en niet in het belang van de piloten zelf noch van KLM. KLM blijft open staan voor het inhoudelijke gesprek.