Amstelveen,
14
september
2019
|
03:05
Europe/Amsterdam

KLM doet bonden eindbod op loon en looptijd voor nieuwe CAO

KLM heeft de vakbonden vandaag, na een intensieve onderhandelingsweek, een eindbod gedaan op loon en looptijd. KLM biedt in haar eindbod een structurele loonsverhoging van 7% bij een cao-looptijd van 2 jaar en 9 maanden. KLM heeft ook een alternatief loonbod gedaan met een structurele loonsverhoging van 8,5% met een beperkte aanpassing van de winstdelingsregeling.

De bonden kunnen per domein aangeven welke variant de voorkeur heeft. De bonden hebben verschillend gereageerd op dit bod van KLM.

Vijf bonden (VNV, VKP, De Unie, CNV en NVLT) hebben niet afwijzend op het eindbod gereageerd en gaan zich intern beraden. De cabinebonden VNC en FNV Cabine en FNV Grond hebben het eindbod, tot teleurstelling van KLM, afgewezen. FNV Grond heeft daarbij aangegeven zich voor te bereiden op acties. KLM vindt dat onbegrijpelijk.

Er zijn ook vele inhoudelijke voorstellen ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden gedaan. Deze voorstellen zijn geen onderdeel van het eindbod en dus verder bespreekbaar (zie hieronder enkele hoofdthema’s).

KLM wil tot een verantwoorde cao komen die goed is voor alle medewerkers en voor het bedrijf. KLM is en blijft beschikbaar voor overleg.

Hieronder een aantal belangrijke punten waarop KLM bereid is afspraken te maken.

Voor Grond:

 • Aanpassen van de vast-flexverhouding, waardoor meer mensen een KLM-contract krijgen bij Passenger Services, onder de vleugel en bij Cargo. Hiervoor worden 50fte aangenomen met een contract voor onbepaalde tijd
 • Uitbreiden van maatregelen die gaan over duurzame inzetbaarheid: 80% werken, 90% loon, 100% pensioenopbouw
 • Voor medewerkers die veel nachtdiensten lopen en / of supervroege diensten draaien, wordt de werkweek door aanpassing van de ER (Extra Rust) verlaagd naar 36 uur
 • Omzetten van de variabele beloning voor MSG 1-3, zowel het individuele variabele inkomen van 0-8% als het collectieve resultaat 0-4%, naar een vaste eindejaarsuitkering van 8,3%
 • Vastzetten van de salarisstijging voor MSG 1-3 op 3,5%, waardoor een salarisstap niet meer afhankelijk is van de jaarlijkse beoordeling
 • Verbeteren van de faciliteiten voor frequente dienstreizigers, zodat ze met Skypriority versneld kunnen inchecken
 • Een pilot bij Ground Services met het invoeren van twee jokerdagen, zodat de medewerker een grotere kans heeft om die dag daadwerkelijk vrij te zijn
 • Verhogen van de Part 66 vergoeding bij E&M met dezelfde percentages als de cao-loonsverhoging van 6,5%
 • Toekennen van een technische autorisatie- en expertisevergoeding (E&M).

Voor Cabine:

 • Als je in eigen tijd een flight safety training volgt, word je hiervoor een halve dag gecompenseerd
 • Proef met invoeren van meer zekerheid in de roosters waaronder garanties rondom de aan- en afmeldtijden op Europese vluchten
 • Samen met de vakbonden moderniseren van het promotietraject
 • Flexibeler maken van de vakantieperiodes
 • Opnieuw openstellen van de vrijwillige vertrekregeling
 • Samen met de bonden zoeken naar mogelijkheden van behoud van het rooster bij ziekte

Voor Cockpit:

 • Verlagen van het maximum aantal waarderingspunten op Europa
 • Geen nevenopdrachten meer plannen op de Dubbele Doppler dag
 • Beter spreiden van het aantal reservediensten op ICA
 • Aantal “laat-naar-vroeg” overgangen beperken door samen met de VNV op zoek te gaan naar maatregelen om de roosters te verlichten
 • Verhogen van het aantal superjokers per dag van 12% van het aantal FTE per functie naar 15%, ingaand uiterlijk een maand na het definitief afsluiten van de cao
 • Beschikbaar maken van een tool voor vliegers die het mogelijk maakt om onderling trips / werkperiodes te ruilen in de indeling.