Amsterdam,
25
september
2019
|
09:59
Europe/Amsterdam

KLM nodigt vakbonden terug uit aan tafel

Afgelopen week hebben informele gesprekken plaatsgevonden tussen KLM en de bonden. Als gevolg hiervan heeft KLM alle bonden opnieuw uitgenodigd om het formele cao-overleg te hervatten op maandag 30 september met de intentie om op die dag tot een cao-akkoord te komen. Het ultimatum dat door VNC en FNV Cabine is gesteld, loopt voor die tijd af. KLM heeft deze bonden nadrukkelijk opgeroepen niet over te gaan tot de aangekondigde acties en aan te sluiten bij het overleg van 30 september.

KLM hoopt dat alle partijen weer gezamenlijk aan de onderhandelingstafel komen om zo cao’s te sluiten die goed zijn voor alle medewerkers en ons bedrijf.