Amstelveen,
13
augustus
2020
|
16:19
Europe/Amsterdam

KLM stelt geplande loonsverhoging uit

KLM heeft eenzijdig moeten besluiten om de in 2019 afgesproken loonsverhoging van 2,5% voor alle KLM’ers per augustus 2020 uit te stellen. KLM heeft eerder een dringend beroep gedaan op de vakbonden om de afgesproken loonsverhoging uit te stellen en onderdeel te laten zijn van de gesprekken over het totale pakket van reductie van de arbeidsvoorwaarden. Dat pakket moet in oktober afgerond zijn. De vakbonden hebben echter niet (onvoorwaardelijk) kunnen instemmen met uitstel van de loonsverhoging. Daarom kan KLM niet anders dan dit eenzijdige besluit nemen.

Vorig jaar is KLM met de vakbonden in de cao van 2019 een loonsverhoging van 2,5% overeengekomen vanaf 1 augustus 2020. De situatie van toen is echter totaal anders dan de realiteit van nu. KLM bevindt zich in een crisis van ongekende omvang sinds de uitbraak van het COVID-19-virus. Het halfjaarresultaat dat op 30 juli jl. bekend werd gemaakt, is het slechtste ooit. KLM verliest € 10 miljoen per dag. Het bedrijf ontvangt honderden miljoenen aan loonsubsidie (NOW), maar deze generieke regeling is uiteraard eindig. Om te overleven moet KLM maatregelen nemen om de kosten te verlagen. Daarnaast heeft KLM het leningenpakket dat met steun van de Nederlandse overheid is verkregen hard nodig.

In deze context kan KLM het zich nu niet veroorloven om in augustus de salarisverhoging door te voeren. Maatschappelijk niet, financieel niet, en ook niet vanwege de lopende gesprekken over invulling van de overheidsvoorwaarden bij de leningen.