Amstelveen,
01
oktober
2019
|
15:31
Europe/Amsterdam

Cao-update: KLM bereikt onderhandelingsresultaat

KLM is blij dat er na een intensief onderhandelingstraject voor grond-, cockpit- en cabinepersoneel een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao ligt. De vakbonden beoordelen dit resultaat en bespreken dit de komende tijd met hun achterban.

Tijdens de overleggen zijn van beide kanten grote stappen gezet om tot afspraken te kunnen komen. Het resultaat omvat substantiële salarisverhogingen bij een langere looptijd. Hiermee creëren we rust en duidelijkheid met goede inhoudelijke afspraken voor onze medewerkers.

Loon en looptijd

Grond

De grondbonden (FNV Grond, VKP, De Unie, CNV en NVLT) kiezen voor een loonsverhoging van 8,5%, waarbij de winstdelingsregeling wordt aangepast. De looptijd is twee jaar en negen maanden. Vergeleken met het eerdere voorstel van KLM wordt de loonsverhoging in vier stappen doorgevoerd in plaats van zeven. De maximaal te behalen winstuitkering van 20% blijft onveranderd. De maximale uitkering wordt nu bereikt bij een gecorrigeerde Operating Margin van 15,7%, in plaats van 11,3. (Zie voor meer informatie de downloads onderaan dit bericht.)

De data van de loonsverhogingen zijn:

  • 1 september 2019: 2%*
  • 1 januari 2020: 1,5% (volgt uit de aanpassing van de winstdelingsregeling)
  • 1 augustus 2020: 2,5%
  • 1 augustus 2021 2,5%

*1% van de uitkering op 1 september 2019 kent een bodem van 37 euro bruto o.b.v. 100% dienstverband

Cockpit en cabine

Op basis van overleg met de VNV en de cabinebonden (VNC en FNV Cabine) ligt een loonsverhoging van 7% voor bij een gelijke looptijd als voor Grond. Hierbij blijft de huidige winstdelingsregeling volledig in stand.

Vergeleken met het eerdere voorstel van KLM wordt de loonsverhoging in drie stappen doorgevoerd in plaats van zeven. De data van de loonsverhogingen zijn:

  • 1 september 2019: 2%
  • 1 augustus 2020: 2,5%
  • 1 augustus 2021: 2,5%

Zie voor de inhoudelijke afspraken de bijlage bij de downloads hieronder.

Wanneer de bonden definitief akkoord gaan met het resultaat, treden de cao’s met terugwerkende kracht in werking per 1 juni 2019.

Downloads