Amstelveen,
15
september
2023
|
20:05
Europe/Amsterdam

Grondbonden leggen eindvoorstel KLM voor aan leden

Vandaag heeft KLM een eindvoorstel aan de grondbonden gepresenteerd voor een nieuwe cao voor grondmedewerkers. De uitkomst is een wezenlijke vooruitgang voor alle grondcollega's.

FNV en CNV beschouwen dit voorstel als een onderhandelingsresultaat. Ze gaan het zo voorleggen aan hun leden. De Unie, NVLT en VKP hebben laten weten het voorstel van KLM als een eindvoorstel te beschouwen. Dit betekent dat deze bonden later nog laten weten of sprake is van een onderhandelingsresultaat. KLM hoopt dat dit spoedig leidt tot een akkoord met alle vijf grondbonden.

In het KLM-eindvoorstel zit een loonsverhoging per 1 september 2023 van een bedrag van 135 euro bruto per maand en per 1 oktober 2023 een loonsverhoging van 6%. Daarnaast wordt eenmalig een bedrag van 500 euro uitgekeerd in januari 2024. In juli 2024 volgt nog een verhoging van 3% en in januari 2025 afhankelijk van de inflatieontwikkeling een verhoging van 0 tot 2%. Met deze loonsverhogingen stijgt het minimumloon bij KLM Grond naar een niveau van boven de 16 euro per uur gedurende de looptijd van de cao (2 maart 2023 tot en met 28 februari 2025).

Daarnaast neemt KLM verdere maatregelen om overbelasting van medewerkers te voorkomen en zal KLM de 80-90-100 regeling weer invoeren. Zo kunnen de mensen met het fysiek zwaarste werk eerder met pensioen. Ook wordt het makkelijker om over te stappen naar fysiek minder zwaar werk, omdat je hiervoor een overbruggingstoeslag krijgt.