Amstelveen,
15
augustus
2022
|
14:54
Europe/Amsterdam

Principeakkoord KLM en VNV

KLM en VNV hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor vliegers werkzaam onder de KLM cockpit-cao. De looptijd is tot en met 1 maart 2023. KLM is tevreden met het resultaat. Het creëert rust en stabiliteit voor het komende jaar en past bij de huidige situatie van KLM. KLM en VNV werken samen de protocolteksten uit, waarna de VNV deze zal voorleggen aan haar ledenraad.

KLM houdt in de nieuwe cao rekening met de prijsontwikkeling in Nederland. Er is een loonparagraaf afgesproken van 2% per 1 oktober 2022 en 2% per 1 maart 2023. Dit is in lijn met de afspraken die recent met de vakbonden voor grondpersoneel zijn gemaakt.

Daarnaast hebben we afspraken gemaakt met VNV over productiviteit en flexibiliteit voor de komende periode.

De huidige internationale woon-werkregeling is gestopt. Vliegers die in het buitenland wonen gaan betalen voor woon-werkverkeer.

Verder ontvangen KLM’ers een eenmalig bedrag op het moment dat KLM voldoende financiële ruimte heeft en geen kredietfaciliteit meer met overheidsgaranties heeft. Hiermee wil KLM erkenning geven aan de grote inzet van de collega’s in de afgelopen zware periode.

Ondanks het voorspoedige herstel van KLM blijft de toekomst onzeker, onder andere door de hoge inflatie, de stijgende kosten, de onzekerheid rond corona en de krapte op de arbeidsmarkt. Het blijft voor KLM noodzakelijk om kosten structureel te verlagen. Daarom is afgesproken dat we opnieuw om tafel gaan als de situatie de komende tijd verandert.