01
december
2016
|
11:43
Europe/Amsterdam

Vervangende instemming afgewezen

KLM heeft de rechter gevraagd om vervangende instemming te verlenen voor het oprichten van een nieuw pensioenfonds voor de vliegers. De rechter heeft deze vervangende instemming helaas niet verleend. KLM beraadt zich op de situatie na de uitspraak van de rechter.

Aanleiding voor het oprichten van een nieuw pensioenfonds was de opzegging van het zogenaamde STROT-protocol en de uitvoeringsovereenkomst met het huidige pensioenfonds. Het opzeggen van het STROT-protocol met VNV en uitvoeringsovereenkomst met het Pensioenfonds was voor KLM een uiterste maatregel. Het gaat erom dat het onbedoelde effect van gewijzigde regelgeving, in combinatie met de lage rentes, KLM confronteert met een onevenredig hoge bijstortverplichting tbv indexatie die de bedrijfsvoering en daarmee de toekomst van de werkgelegenheid in gevaar brengt.

Omdat KLM eerder deze Uitvoeringsovereenkomst met het oude fonds had opgezegd moest er een nieuw Pensioenfonds opgericht worden tbv toekomstige verplichtingen. Voor de oprichting van dit nieuwe fonds wilde VNV geen instemming geven. De fall-back, zoals vastgelegd in de wet, is dan om de Ondernemingsraad te vragen voor deze Instemming. Omdat ook de Ondernemingsraad niet tot tijdige instemming kon komen was er voor KLM geen andere keus dan de rechter om vervangende instemming te vragen. Een dergelijke vervangende instemming was in het belang van de vliegers zodat, indien KLM en VNV elkaar niet weten te vinden er ook na 1 december pensioen opgebouwd kan worden.

Gegeven de uitspraak van de rechter heeft KLM besloten, juridisch gezegd geheel onverplicht, ook na 30 november premie aan het bestaande pensioenfonds te betalen zodat de pensioenopbouw en de verzekering van de risico's in het huidige fonds kan worden gecontinueerd. Dit betekent overigens niet dat KLM de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst intrekt. KLM zal de premie voorlopig op deze manier betalen, in ieder geval tot meer duidelijk is. De komende dagen zal KLM de ontstane situatie verder bestuderen en zorgvuldig afwegen welke vervolgstappen het meest passend zijn.