Amstelveen,
12
mei
2015
|
10:05
Europe/Amsterdam

Verandering samenstelling Raad van Commissarissen AFKL

Samenvatting

“De afgelopen dagen zijn verschillende berichten verschenen over de verandering in samenstelling van de Raad van Commissarissen van de Air France KLM Groep. Het is belangrijk hierover de werkelijke weergave en feitelijkheid te verschaffen. Belangrijk is dat de komende jaren constructief wordt samengewerkt binnen de groep," aldus Hans Smits, voorzitter Raad van Commissarissen KLM.

In 2016 komen twee plaatsen vrij in de Raad van Commissarissen (RvC) van Air France KLM Groep. Dan zullen Cees van Lede en Leo van Wijk terugtreden uit de RvC omdat hun laatste termijn als commissaris afloopt. Hiermee komt plek vrij voor Smits. Peter Hartman, vicevoorzitter van de RvC AFKL Groep, geeft zijn functie graag door aan Smits. Hartman zal de resterende periode als regulier RvC-lid aanblijven.

"Met deze aanstaande wijziging blijft de verdeling binnen de Raad van Commissarissen van Air France KLM evenwichtig," aldus Smits.

Eerder is al besloten dat Hans Smits als toehoorder aanwezig is bij de vergaderingen van de RvC van AFKL. Tegelijkertijd schuift Pierre-François Riolacci aan bij de RvC vergaderingen van KLM. Dit alles maakt onderdeel uit van het proces om de samenwerking binnen de AFKL Groep te versterken.