Amsterdam,
29
januari
2020
|
18:54
Europe/Amsterdam

Update Corona virus

KLM volgt de ontwikkelingen van de uitbraak van het Coronavirus in China nauwgezet en heeft intensief contact met diverse nationale en internationale gezondheids- en luchtvaart instanties. Op basis van de huidige informatie van deze instanties is er op dit moment nog geen aanleiding om de gehele operatie naar China op te schorten. KLM past wel het netwerk aan gezien de terugloop van de boekingen.

KLM heeft het besluit genomen om;

  • Per 30 januari De directe vluchten naar Chengdu en Hangzhou op te schorten
  • Per 30 januari Het aantal wekelijkse vluchten naar Shanghai terug te brengen van 11 naar 7x per week
  • Per 31 januari de directe vluchten naar Xiamen op te schorten

Het aantal wekelijkse vluchten naar Beijing blijft staan op 7. Deze vlucht aanpassingen zijn van kracht tot en met 29 februari.

KLM heeft tevens in overleg met betrokken instanties diverse voorzorgsmaatregelen genomen, waaronder het op verzoek verstrekken van mondkapjes voor de crew aan boord en ter plaatse. Daarnaast worden algemene hygiëne maatregelen extra onder de aandacht gebracht bij KLM medewerkers, zoals frequent handen wassen. Daarbij worden de algemene richtlijnen van WHO en RIVM gevolgd.

KLM blijft zowel de richtlijnen van de overheden en instanties alsmede de boekingen nauwgezet volgen en zal op basis daarvan verdere besluiten nemen.

Voor onze klanten blijven de eerder aangekondigde soepele rebookpolicy voor China van kracht. Meer informatie is te vinden op: https://www.klm.com/home/nl/nl#/tab=hpTbFlightstatus