08
november
2016
|
17:40
Europe/Amsterdam

Uitspraak kort geding

De voorzieningenrechter heeft KLM niet in het gelijk gesteld. KLM betreurt de uitspraak van de rechter. In de KLM cabine cao is immers vastgelegd dat er eerst onderhandeld moet worden, als dat niet lukt mediation moet worden ingezet en pas daarna kan er naar het middel actievoeren worden gegrepen.

KLM betreurt ook dat de rechter niet is ingegaan op de eis om 24 uur van tevoren te weten wie mee doet aan een actie wanneer een actie een werkonderbreking van meer dan 40 minuten omvat. Deze uitspraak zal nadelig uitpakken voor passagiers. KLM gaat zich beraden op vervolgstappen.

Waarom een nieuwe cao belangrijk is
De wereld is veranderd en KLM moet hierin mee. Benchmarks tonen aan dat het verschil met concurrenten nog steeds groot is. Om te kunnen investeren, groeien en werkgelegenheid en toekomstperspectief te behouden, is het noodzakelijk dat KLM haar kosten conform de afgesproken targets verlaagt door haar productiviteit te verhogen. Eerder heeft KLM met het grondpersoneel en de cockpitbemanning cao-afspraken gemaakt waarin deze productiviteitsverbetering is afgesproken. De arbeidsvoorwaarden bij KLM zijn en blijven uitstekend ten opzichte van andere bedrijven in Nederland en andere vliegtuigmaatschappijen