Amstelveen,
08
november
2019
|
09:30
Europe/Amsterdam

SHV Energy nu ook deelnemer in het KLM Corporate BioFuel Programma

TU Delft verlengt haar deelname met twee jaar

Samenvatting

SHV Energy treedt toe tot het KLM Corporate BioFuel Programma (KCBP). SHV Energy vermindert daarmee de CO2-emissies van het hoofdkantoor met 50%. Tevens heeft TU Delft haar deelname aan het KCBP voor twee jaar verlengd. TU Delft is al sinds 1 juli 2017 een deelnemer in het programma.

Deelname aan het KLM Corporate BioFuel Programma onderstreept SHV Energy’s strategische beslissing om actief bij te dragen aan de ontwikkeling en productie van duurzame energieproducten. In het kader daarvan investeren we ook in de eerste Europese faciliteit voor duurzame vliegtuigbrandstof en biopropaan in Delfzijl, eerder dit jaar gezamenlijk aangekondigd met SkyNRG en KLM.
Bram Gräber, CEO SHV Energy
De TU Delft is bijzonder gecommitteerd aan het vinden van duurzame oplossingen voor de luchtvaart. Dat gebeurt veelal in samenwerking met KLM op diverse terreinen: van biobrandstoffen tot vliegtuigontwerp. Met onze bijdrage aan het KLM Corporate BioFuel Programma kunnen we het gebruik van duurzame innovaties in de praktijk mede mogelijk maken. Onze bijdrage heeft in 2018 een besparing van 19% aan CO2 uitstoot opgeleverd van onze vliegreizen. Zo bouwen we graag met KLM en SkyNRG mee aan een duurzame toekomst.
Rob Mudde, Vice Rector Magnificus/ vice-voorzitter van de TU Delft
Door de deelnemers aan het KLM Corporate BioFuel Programma, zoals SHV Energy en de TU Delft, kunnen er grotere stappen gezet worden om een markt voor duurzame kerosine te ontwikkelen. Tevens zijn dit twee organisaties die op meer vlakken met KLM samenwerken op het gebied van duurzaamheid, respectievelijk het realiseren van de eerste Europese fabriek voor duurzame kerosine in Delfzijl en het ontwikkelen van een nieuw innovatief energiezuinig vliegtuigconcept, de Flying-V
Harm Kreulen, Directeur KLM Nederland

Over het KLM Corporate BioFuel Programma

Het KLM Corporate BioFuel Programma stelt bedrijven in staat om een deel van hun vliegreizen te laten uitvoeren met duurzame kerosine. Deelnemers betalen een toeslag die het verschil in prijs tussen duurzame kerosine en traditionele kerosine overbrugt. Deze toeslag wordt gebruikt voor de aankoop van duurzame kerosine.

Waarom het programma zo belangrijk is

Door gebrek aan voldoende productiecapaciteit en daarmee beschikbaarheid van duurzame grondstoffen is er een tekort aan duurzame kerosine voor de luchtvaart. Gebruik van duurzame kerosine kan het de CO2-uitstoot tot 85% verminderen. KLM is er van overtuigd dat duurzame kerosine voor de korte en middellange termijn belangrijk is voor de realisatie van de CO2-reductiedoelstellingen voor de luchtvaart. Daarom hebben KLM, SkyNRG en SHV Energy in mei dit jaar aangekondigd om de eerste Europese fabriek voor duurzame kerosine in Delfzijl te realiseren. Vanaf 2022 zal de fabriek 100.000 ton duurzame kerosine en als bijproduct 15.000 ton biopropaan per jaar produceren.

Fly Responsibly

Met Fly Responsibly committeert KLM zich aan het creëren van een duurzamere toekomst voor de luchtvaart. Het omvat alles wat KLM doet en gaat doen, om de duurzaamheid van haar activiteiten te verbeteren. Maar alleen wanneer de hele sector samenwerkt, kan er echt vooruitgang worden geboekt. Met Fly Responsibly nodigt KLM daarom o.a. consumenten uit om voor CO2-compensatie te kiezen en bedrijven om zakelijke reizen te compenseren via het KLM Corporate BioFuel Programma.

Deelnemers

De volgende bedrijven en instellingen nemen in 2019 deel aan het KLM Corporate BioFuel Programma: ABN AMRO, Accenture, Arcadis B.V. , Arcadis N.V., Gemeente Amsterdam, Loyens & Loeff, LVNL, Microsoft, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, NLR, PGGM, Schiphol Groep, SHV Energy en TU Delft.

Over SHV Energy

SHV Energy is wereldwijd de grootste propaandistributeur en levert daarnaast LNG en biopropaan aan mensen zonder toegang tot het netwerk. Deze schonere energiebronnen helpen mensen om de transitie te maken van olie en vaste brandstoffen en zo hun levenskwaliteit en die van hun omgeving te verbeteren. SHV Energy is actief in meer dan 25 landen met merken zoals Primagaz, Calor Gas, Liquigas en Ipragaz, en is gecommitteerd aan het duurzaam werken met gemeenschappen, belanghebbenden en beleidsmakers.

Over TU Delft

De TU Delft is naast onderzoek naar nieuwe duurzame brandstoffen ook actief in andere aspecten van verduurzaming van de luchtvaart, zoals de ontwikkeling van ultrazuinige vliegtuigontwerpen, zoals de Flying-V, elektrische en elektrisch/hybride vliegtuigen, en duurzame luchtvaartoperaties, bijvoorbeeld op luchthavens en in de luchtverkeersleiding.