Amstelveen,
16
december
2022
|
15:13
Europe/Amsterdam

Science Based Targets initiatief (SBTi) keurt 2030-doelstellingen van KLM Groep voor CO₂-uitstootvermindering goed

Samenvatting
  • De KLM Groep zal samen met Air France-KLM en Air France de CO2-uitstoot tot 2030 met 30% per revenue tonkilometer verminderen, vergeleken met het basisjaar 2019
  • Het SBTi (initiatief voor op wetenschap gebaseerde klimaatdoelstellingen) heeft goedgekeurd dat de doelstelling voor uitstootvermindering tot 2030 in overeenstemming is met het 'ruim onder de 2°C-traject', in naleving van het klimaatakkoord van Parijs.
  • De validatie is een belangrijke mijlpaal in KLM’s duurzaamheidsaanpak, die activiteiten bevat om de CO₂-doelstelling voor 2030 te behalen.

KLM zet zich in voor de vermindering van haar klimaatimpact, als onderdeel van een transparant en verantwoord duurzaamheidsbeleid. Een belangrijk onderdeel hiervan is het commitment om in 2030 30% minder CO2 uit te stoten per tonkilometer (RTK) in scope 1 en scope 3, vergeleken met 2019. 
Deze doelstelling is samen met Air France-KLM en Air France ingediend en nu goedgekeurd door het Target Validation Team van het SBTi. SBTi heeft vastgesteld dat deze doelstellingen in lijn zijn met het traject voor luchtvaart om ruim onder de 2°C-opwarming te blijven zoals bepaald in het in 2015 ondertekende klimaatakkoord van Parijs.   

Air France-KLM heeft onder de noemer Destination Sustainability een coherente aanpak ontwikkeld om op basis van drie hoofdpijlers CO₂-uitstoot te verminderen. De goedkeuring van de SBTi-doelstellingen is belangrijk om onze aanpak voor verdere reductie van emissies in lijn te brengen met wetenschappelijke doelstellingen

Ben Smith, CEO Air France-KLM Group

KLM heeft samen met Air France-KLM en Air France sterke ambities als het gaat om het verder verduurzamen van de luchtvaart en het in evenwicht brengen van de ontwikkeling van ons netwerk met de omgeving. Dit vereist grote en fundamentele beslissingen op het gebied van onze vloot, operatie en het gebruik van duurzamere brandstof. De Science Based Targets en het bijbehorende CO2-reductietraject geven duidelijkheid en brengen tegelijkertijd grote uitdagingen met zich mee. Om ze haalbaar en mogelijk te maken werken we nauw samen met elkaar en met onze sectorpartners om te komen met technische oplossingen en innovaties die de energietransitie in de luchtvaart ondersteunen.

Marjan Rintel, CEO KLM

KLM wil de impact van haar activiteiten op het klimaat zoveel mogelijk beperken. De volgende drie pijlers zijn bij de aanpak belangrijk:

  • Een plan om de vloot van luchtvaartmaatschappijen Air France en KLM te moderniseren en te vernieuwen met de nieuwste generatie vliegtuigen die 20 tot 25% minder CO₂ uitstoten dan hun voorgangers. Om ervoor te zorgen dat tot 2028 64% van de vloot bestaat uit de nieuwste generatie vliegtuigen, investeert Air France-KLM jaarlijks meer dan 2 miljard euro in de aankoop van Airbus A220's, Airbus A320 en A321neo, Airbus A350's, Boeing 787's en Embraer 195-E2's, die tot de efficiëntste vliegtuigen in hun categorieën behoren.
  • Het gebruik van duurzamere brandstoffen (SAF). Deze niet-fossiele brandstoffen kunnen worden geproduceerd uit industrieel of huishoudelijk afval en dit draagt bij aan een meer circulaire economie. De door Air France-KLM ingekochte SAF concurreert niet met de voedselproductieketen voor mensen en dieren en speelt een sleutelrol in het verminderen van CO₂ van het luchtvervoer. In november 2022 hebben we twee afnameovereenkomsten ondertekend om 3% van de 10% van onze SAF-doelstelling tot 2030 te garanderen.
  • De verbetering van de operationele efficiëntie door de voorkeur te geven aan directere routes en procedures in te voeren die het brandstofverbruik verminderen (taxiën met één motor, gestage daling).

Daarnaast werkt KLM samen met vele sectorpartners. We zetten in op de ontwikkeling van innovatieve oplossingen op het gebied van ontwerp en onderhoud van vliegtuigen, motoren en synthetische brandstoffen. Naast het target dat nu gevalideerd is door het SBTi, werkt KLM ook aan andere doelstellingen die onze impact op het klimaat verminderen.

SBTi, een wetenschappelijke aanpak in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs 

Het Science Based Targets initiative is een wereldwijd orgaan dat bedrijven in staat stelt doelstellingen voor uitstootvermindering te bepalen in overeenstemming met de meest actuele klimaatwetenschap. Het initiatief is een samenwerking tussen het Carbon Disclosure Project (CDP), het United Nations Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF). Het SBTi beoordeelt en valideert onafhankelijk de doelstellingen voor CO₂-uitstoot van bedrijven op basis van een wetenschappelijke benadering en criteria.

Voor meer informatie over KLM’s Klimaatactieplan, klik hier.