Amstelveen,
07
februari
2017
|
16:11
Europe/Amsterdam

Samen voor alternatief -1CA

Crewleden hebben reacties gedeeld over de huidige -1CA-werkmethode en het is duidelijk dat er aanpassingen nodig zijn. Zolang er nog geen alternatief is, wil KLM graag in overleg met crew zorgen voor een beter werkbare service aan boord.

Samen
Samen met crew gaat KLM alternatieve methoden onderzoeken voor de -1CA-werkmethodieken en worden de komende maanden ook andere concepten getest waarbij crewleden worden betrokken. De resultaten van de testen en de input van crew moeten leiden tot een beter werkbare service aan boord.

Instappen pensioen
Vorig jaar stelden de bonden een eis aan het starten van cao-overleg. Namelijk instemmen op hun voorstellen ten aanzien van pensioen. KLM heeft eind vorig jaar aan deze eis voldaan en heeft toegezegd om jaarlijks 12 miljoen euro extra pensioenpremie te betalen. Door deze stap is de toekomst van de pensioenen van het cabinepersoneel verstevigd.

Vervolg cao-onderhandelingen
Op 23 januari is met de werknemersorganisaties gesproken over het vervolg na deze pensioenovereenkomst. Daarbij is tevens een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek. KLM heeft dan ook met verbazing kennis genomen van het ultimatum dat de bonden op 6 februari met een nieuwe eis aan KLM heeft gestuurd.

Nieuwe eis bonden

In plaats van spoedig in overleg te treden over een alternatief voor de -1CA-maatregel en verdere afspraken te maken over productiviteit, winstdeling en overige onderwerpen, stellen de bonden een nieuwe eis: een schriftelijke afspraak dat een wijziging in de samenstelling van het cabinepersoneel voortaan in overleg en met instemming van vakbonden wordt doorgevoerd. KLM is in januari dit jaar door de Ondernemingskamer in het gelijk gesteld dat de -1CA-maatregel niet adviesplichtig is en dus gerechtigd was deze te nemen.

KLM blijft ervan overtuigd dat dialoog de enige manier is om tot een oplossing te komen om KLM’s ambitie te halen en de toekomst zeker te stellen. Tevens zal KLM met crew de dialoog aangaan om weer een werkbare service aan boord te krijgen.

KLM zal nog officieel reageren naar de bonden op het ultimatum.

Deel deze release

Laatste nieuws