Statement,
14
september
2017
|
09:56
Europe/Amsterdam

Reactie KLM oproep VNC werkonderbreking vrijdag 15 september

KLM vindt de oproep door cabinebond VNC tot een werkonderbreking komende vrijdag onbegrijpelijk en onverstandig. De Ledenraad van de VNC verzet zich tegen een eindvoorstel met voor het eerst in jaren een structurele loonsverhoging, meer perspectief voor cabinebemanning, werkdruk verlagende maatregelen en een sterk verbeterde winstdelingsregeling. VNC heeft het voorstel aan haar ledenraad voorgelegd, FNV Cabine legt het op dit moment voor aan al haar leden. De uitkomst hiervan wordt begin volgende week verwacht. KLM roept VNC op om af te zien van de voorgenomen acties in het belang van onze klant en ook met het oog op de grote operationele uitdagingen waar KLM voor staat vanwege de weersituatie deze dagen.

Ten aanzien van de aangekondigde werkonderbreking doet KLM er alles aan om ervoor te zorgen dat klanten en medewerkers zo min mogelijk hinder ondervinden. Het is nog niet duidelijk hoe groot de actiebereidheid is, maar de werkonderbreking heeft mogelijk vertragingen tot gevolg. KLM raadt klanten daarom aan om de vluchtinformatie op de KLM-website goed in de gaten te houden.