Amstelveen,
07
juli
2023
|
11:45
Europe/Amsterdam

Reactie KLM op arrest hoger beroep

De rechter heeft in hoger beroep besloten dat een tijdelijke experimenteerregeling niet in strijd zou zijn met de Wet Luchtvaart, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan.

We zijn teleurgesteld over de uitspraak en bestuderen deze. De rechter geeft niet concreet aan op welke wijze een experimenteerregeling toegepast kan worden. Het is daardoor op dit moment onduidelijk wanneer, hoe en op welke manier het arrest zal worden uitgevoerd en wat het betekent voor het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol.

KLM blijft in samenspraak zoeken naar de beste manier om het aantal mensen dat hinder ondervindt van vliegtuiggeluid terug te dringen. Hiertoe hebben wij op 15 juni jl. een plan ingediend voor schoner, stiller en zuiniger vliegen. Wij zijn ervan overtuigd dat we met onze maatregelen minder geluid en CO2 kunnen realiseren mét behoud van het netwerk. Daarover willen we graag samen met de overheid, luchthaven, LVNL en andere partijen in gesprek als onderdeel van de balanced approach-procedure in het kader van de door het ministerie opgestelde geluidsdoelstellingen, die nu wordt doorlopen in de EU.