Amstelveen,
12
augustus
2016
|
13:55
Europe/Amsterdam

Reactie KLM inzake VNV-ultimatum

Samenvatting

KLM kan niet ingaan op de in een ultimatum gestelde eis van de VNV om de opzegging van het STROT-protocol en de uitvoeringsovereenkomst van tafel te halen. KLM laat weten met de VNV te willen blijven zoeken naar een passende oplossing.

Op 29 juli berichtten wij dat door het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) van DNB, de oude afspraken uit het STROT (structureel overschotten en tekorten)-protocol uit 2001 en 2007 en de lage rente een situatie is ontstaan waarbij KLM een aanzienlijk hoge bijstorting in het pensioenfonds moet doen.

In het STROT-protocol en de uitvoeringsovereenkomst staat dat KLM bijstort als de dekkingsgraad van het pensioenfonds onvoldoende is om volledig te indexeren. De grens hiervoor lag op een dekkingsgraad van 105 procent.

Met de nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2015 ligt deze grens op circa 122 procent. Onder deze dekkingsgraad is volledige indexatie onmogelijk en moet KLM dus al bijstorten onder een dekkingsgraad van 122 procent. Gelet op de huidige financiële situatie van het pensioenfonds kan deze bijstorting eind 2016 enkele honderden miljoenen euro zijn.

Het pensioenprobleem is een onbedoeld bijeffect van nieuwe wetgeving op 1 januari 2015. Sindsdien heeft KLM deze wetswijziging en de nooit beoogde gevolgen hiervan verschillende keren met VNV besproken. Deze gesprekken hebben niet geleid tot een oplossing.

Het is KLM niet te doen om bezuiniging op de pensioenkosten. Het gaat erom dat dit onbedoelde effect van gewijzigde regelgeving, in combinatie met de lage rentes, KLM confronteert met een onevenredige hoge bijstortverplichting, die de bedrijfsvoering in gevaar brengt.

KLM kan de huidige bijstortregeling voor toekomstige indexatie van de pensioenregeling voor vliegers daarom niet ongewijzigd uitvoeren. En ziet zich helaas genoodzaakt het STROT-protocol met VNV en de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds per 1 december 2016 op te zeggen. De voorgestelde aanpassingen hebben als gevolg dat de indexatiezekerheid verandert. Alle overige pensioentoezeggingen blijven ongewijzigd.

Gelijk met de opzegging deed KLM een alternatief voorstel aan VNV voor het STROT-protocol en de uitvoeringsovereenkomst.

Hoewel KLM niet kan ingaan op het van tafel halen van de opzegging, onder de druk van het door VNV gestelde ultimatum, laat zij VNV vandaag weten graag met elkaar te blijven zoeken naar een passende oplossing. Dit blijkt ook uit de vier alternatieve mogelijkheden die we VNV in onze laatste brief voorlegden.

Dat VNV lijkt te kiezen voor de juridische weg in plaats van de dialoog betreuren wij ten zeerste.