Amstelveen,
05
april
2016
|
16:38
Europe/Amsterdam

Positieve resultaten in KLM’s jaarverslag 2015

Samenvatting

Met het motto ‘Veranderen, Meedoen en Winnen’ hebben 35.000 KLM-collega’s in 2015 enthousiast en geïnspireerd meegewerkt aan de nieuwe toekomst van KLM. Terugkijkend op het jaar, ziet KLM de eerste positieve resultaten. Deze worden belicht in het jaarverslag 2015. Met de aangekondigde kostenbesparingen is KLM in staat nu weer te investeren in de klant. In 2015 hebben we nieuwe bestemmingen aan het netwerk toegevoegd, de eerste twee Boeing 787 Dreamliner ontvangen en de vernieuwde World Business Class met de full flat stoel verder geïmplementeerd.

Bij KLM stond 2015 in het teken van het verder terugbrengen van de structurele kosten, investeren in onze toekomst en het transformeren van onze organisatie. Als onderdeel van de strategie van de AIR FRANCE KLM Groep Perform 2020, nam KLM actie op de genoemde drie onderwerpen met de volgende resultaten: de structurele kosten zijn gedaald, de productiviteit neemt toe en de investeringen in klanten en producten vertalen zich in stijgende klantwaarderingen. KLM groeit en laat een positief financieel resultaat zien. Het jaarverslag beschrijft de resultaten op basis van de vijf thema’s van KLM’s Flight Plan 2015: Klant & Product, Netwerk & Fleet, Operations, Mens & Organisatie en Financiën.

Alle KLM’ers delen mee in verbetering KLM-resultaat
Alle KLM-medewerkers profiteren dit jaar mee van de eerste resultaatverbeteringen van KLM. In de cao zijn de afgelopen jaren afspraken gemaakt om KLM’ers mee te laten delen in de winst. Op 18 februari 2016 zijn de jaarresultaten van KLM over 2015 bekend gemaakt en met een operationeel KLM-resultaat van 388 miljoen euro komt de winstdelingsregeling nu tot uitkering.

De basissalarissen voor de directie zijn ook voor 2016 niet verhoogd. Dit in het licht van de uitdagingen waar KLM als onderneming voor staat. De salarissen liggen ruim onder het marktgemiddelde. Net als voor een groot aantal KLM-medewerkers geldt ook voor de directie een systeem van een variabel inkomen. Dit variabele inkomen is door de Raad van Commissarissen vastgesteld en gebaseerd op de realisatie van de financiële en niet-financiële doelstellingen. De hoogte wordt onder meer bepaald door het behaalde operationele resultaat (EBITDA) van KLM en AIR FRANCE KLM.

(*) Het Jaarverslag 2015 is beschikbaar door op onderstaande afbeelding te klikken.