Amstelveen,
29
juli
2022
|
07:18
Europe/Amsterdam

Opnieuw positief resultaat voor KLM Groep in tweede kwartaal 2022

Samenvatting

KLM heeft in het tweede kwartaal van 2022 voor de vierde keer op rij een positief operationeel resultaat gerealiseerd: een winst van €262 miljoen vergeleken met een verlies van €185 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Over het eerste halfjaar van 2022 noteerde KLM een positief operationeel resultaat van €266 miljoen bij een omzet van €4,685 miljard. Een forse verbetering die mede te danken is aan de grote inzet van de KLM-collega’s. Deze cijfers tonen aan dat klanten weer met ons willen vliegen, zowel voor zakenreizen als voor vakanties.

De goede resultaten na de zware coronaperiode brengen desalniettemin gemengde gevoelens met zich mee. Klanten ondervonden in mei en juni veel hinder van de grote operationele verstoringen. Ook voor collega’s was dit een hectische en zware periode.

De toename in het aantal passagiers, lange wachtrijen bij Schiphol-security en het tekort aan KLM-personeel zorgden voor grote druk op de operatie, met name in de maanden mei en juni. Zowel voor klanten als voor medewerkers is dit een zeer vervelende situatie. KLM zag zich onder andere genoodzaakt om vluchten te annuleren en een limiet te stellen aan de ticketverkoop. Hiervan begint het gewenste effect zichtbaar te worden. De operatie is hiermee maakbaar maar tot onze grote spijt vooralsnog nog niet op het niveau dat klanten van ons gewend zijn.

Ondanks de enorme uitdagingen die het herstel van de luchtvaart met zich meebrengt in de operatie, hebben weer miljoenen klanten voor KLM en Transavia gekozen in het afgelopen halfjaar. Daar ben ik heel dankbaar voor. Tegelijkertijd worden we in de operatie geconfronteerd met de wachtrijen voor de beveiligingscontroles op Schiphol, krapte op de arbeidsmarkt en een hoge werkdruk. We werken hard aan maatregelen die verlichting brengen.

In de kennismakingsgesprekken in de organisatie zie en ervaar ik hoe KLM-collega’s zich dag in, dag uit inspannen om onze klanten weer de kwaliteit te bieden die ze van ons gewend zijn. Dit gebeurt op Schiphol en op de buitenstations onder zware omstandigheden. Ik ben trots dat iedereen de schouders eronder blijft zetten.

De cijfers zijn goed, maar we moeten de structurele kosten strak in de hand houden. Dat is van groot belang voor de financiële gezondheid van KLM en om te kunnen blijven investeren in duurzaamheid en het product voor onze klanten. 

Marjan Rintel - CEO KLM

Leningen terugbetaald
Dankzij de verbeterde resultaten heeft KLM in het tweede kwartaal van 2022 in drie stappen de Staats- en bankenleningen terug kunnen betalen, wat in totaal neerkomt op 942 miljoen. De bijbehorende kredietfaciliteit is nog niet opgezegd. KLM heeft in het tweede kwartaal geen gebruik meer gemaakt van de NOW-regeling. Wel moet nog een aanzienlijk bedrag aan uitgestelde loonbelasting worden terugbetaald, waar in oktober van dit jaar een start mee zal worden gemaakt.

In totaal verwelkomde de KLM Groep in het tweede kwartaal 7,2 miljoen passagiers aan boord. De leisure business deed het heel goed: Transavia noteerde een hogere omzet dan in 2019. De bijdrage van vracht aan het resultaat was nog steeds substantieel. Engineering & Maintenance presteerde in lijn met vorig jaar en handhaafde de focus op het onder controle houden van de uitgaven.

In het eerste halfjaar van 2022 bedroeg de operationele winst €266 miljoen, bij een omzet van €4,685 miljard. KLM kreeg in het eerste kwartaal nog wel NOW-steun van €138 miljoen. Ook zonder deze steun was het een aanzienlijke resultaatsverbetering vergeleken met dezelfde periode in 2021, toen de coronacrisis nog volop gaande was. De omzet bedroeg toen €2,137 miljard, wat een operationeel verlies van €522 miljoen opleverde.

Dankzij het snel terugkerende passagiersvervoer en de sterk blijvende vrachtmarkt, noteerde KLM voor het vierde kwartaal op rij een positief operationeel resultaat. Het eerste halfjaar van 2022 laat een aanzienlijke verbetering zien vergeleken met 2021. De kosten lopen echter op als gevolg van de inflatie en de sterk gestegen olieprijs. De focus op structurele kostenverlaging blijft essentieel om winstgevend en concurrerend te blijven.

Erik Swelheim - CFO KLM