Amstelveen,
14
juli
2022
|
17:24
Europe/Amsterdam

Onderhandelingsresultaat cao Grond biedt KLM-grondmedewerkers weer perspectief

Samenvatting

KLM en de vakbonden voor Grond hebben samen een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor Grondmedewerkers van 1 maart 2022 tot 1 maart 2023. KLM is blij met het resultaat dat er nu ligt. Samen met de vakbonden zijn we erin geslaagd om tot een resultaat te komen dat rust en perspectief creëert voor al onze medewerkers werkzaam op de grond en dat ook past binnen de huidige situatie van KLM. 

De vakbonden gaan het onderhandelingsresultaat nu positief voorleggen aan hun leden. Na instemming is het resultaat een definitief cao-akkoord.

Gewijzigde situatie KLM
Het was geen gemakkelijke opgave om met elkaar tot dit resultaat te komen, want de situatie van KLM is complex en het herstel is fragiel. Desondanks heeft KLM in de afgelopen tijd de leningen van de overheid terugbetaald en daarmee laten zien op weg te zijn om weer financieel gezond te worden. 

Alle KLM'ers hebben zich flexibel en veerkrachtig getoond tijdens corona en met grote loyaliteit en inzet onder moeilijke omstandigheden bijgedragen aan het herstel van KLM. In de huidige, ingrijpend veranderde situatie is het belangrijk om hen weer perspectief te bieden.

De torenhoge inflatie, dalende koopkracht, hoge werkdruk en de krappe arbeidsmarkt zijn nieuwe omstandigheden waarop KLM moet inspelen. Daarom is een loonparagraaf afgesproken van 2% per 1 oktober 2022 en 2% per 1 maart 2023. Bij beide loonsverhogingen is een bodem van €80,- van toepassing, om ervoor te zorgen dat de financiële positie van de lagere inkomens wordt versterkt.

Afspraken met de situatie van KLM voor ogen  
Met deze afspraken kan er weer rust in onze organisatie komen en is er perspectief voor (toekomstige) medewerkers. Maar het herstel is fragiel en de nabije toekomst van KLM blijft onvoorspelbaar, door de hoge inflatie, de stijgende kosten en dollarkoers, de constante aanwezigheid van corona en de oorlog in Oekraïne. Het is dan ook van belang dat KLM in de toekomst een beroep kan doen op leningen van de overheid en banken (de ‘kredietfaciliteiten’).

Daarom blijft het voor KLM noodzakelijk om kosten structureel te verlagen. Met de vakbonden zullen we opnieuw om tafel gaan als de situatie komende tijd verandert en KLM weer in een crisis zou belanden.