Amstelveen,
10
april
2015
|
16:33
Europe/Amsterdam

Onderhandelingsresultaat bereikt met alle grondbonden

Samenvatting

KLM heeft in de nacht van 9 op 10 april met alle grondbonden een onderhandelingsresultaat bereikt. Dit houdt in dat er een resultaat is bereikt in goed overleg waar alle partijen mee kunnen leven. Dit onderhandelingsresultaat wordt nu voorgelegd aan de ledenraden van de vijf bonden om zich hierover uit te spreken

Er is lang en intensief overlegd met als resultaat een voor alle partijen gebalanceerd pakket van afspraken voor de komende 18 maanden (tot 1 juli 2016), dat een significante bijdrage levert aan de doelstellingen van Perform 2020.

Gedurende de looptijd van de cao vindt geen gedwongen ontslag plaats zolang de mobiliteitsinstrumenten en de Vrijwillige Vertrekregeling (VVR) toereikend zijn. Indien niet toereikend, treden partijen weer met elkaar in overleg.

KLM heeft met de bonden afgesproken dat over de resterende Perform-periode (1 juli 2016 – 1 januari 2020) op een later tijdstip verder wordt gesproken.

 

Alle grondbonden laten hiermee zien dat zij bereid zijn om hun verantwoordelijkheid te nemen en onderstrepen hiermee het belang van het verlagen van de kosten. Deze verlaging van de kosten is hard nodig om ook in deze moeilijke tijd te kunnen blijven investeren in onze gezamenlijke toekomst. Ik heb zeer veel waardering en respect voor de flexibiliteit die iedereen heeft laten zien in dit moeilijke cao-proces.
Aart Slagt, Executive Vice President HR & Industrial Relations KLM