Amstelveen,
15
juli
2016
|
12:30
Europe/Amsterdam

Nieuwe werkwijze cabine

Om meer tegemoet te komen aan de wensen van onze klanten en om efficiënter te worden, is het noodzakelijk dat KLM transformeert. Ook ons cabine personeel moet hierin mee. Gisteren hebben we de hoofdlijnen van de beoogde nieuwe werkwijze met de cabine collega’s gedeeld. Het gaat om een andere inzet aan boord waarbij meer cabineleden direct service verlenen aan onze reizigers en er minder supervisie is. Het totaal aantal medewerkers aan boord blijft gelijk. Van boventalligheid is nu dus geen sprake. De nieuwe werkwijze geeft enerzijds nieuwe kansen en een gevarieerder werkpatroon. Anderzijds geven we hiermee meer service op maat.