Amstelveen,
08
maart
2019
|
11:25
Europe/Amsterdam

KLM streeft naar meer vrouwelijk leiderschap

Samenvatting

Amstelveen, 8 maart 2019 – KLM-president-directeur Pieter Elbers heeft vandaag - op Internationale Vrouwendag - het Charter Talent naar de Top ondertekend. Tijdens een speciaal ontbijt van Talent naar de Top, heeft KLM zich verbonden aan doelstellingen voor meer vrouwelijk talent in de top van KLM.

Met de ondertekening laat KLM zien dat het zich actief inzet voor meer vrouwen in de top van het bedrijf en een focus heeft op het bevorderen van diversiteit en inclusie. KLM is ervan overtuigd dat diversiteit van groot belang is en dat er op dit moment te weinig vrouwen doorstromen naar de top van KLM. Daarom is er een bedrijfsbreed plan gemaakt, waarmee zij dit wil veranderen.

‘’Het Charter Talent naar de Top draagt bij aan een goed werkklimaat en de juiste focus in ons diversiteitsbeleid. Het geeft een sterk signaal naar al onze huidige en toekomstige medewerkers dat wij diversiteit en inclusie binnen KLM serieus nemen. Het is van groot belang om meer divers en inclusief te worden, om talent te kunnen aantrekken en behouden. Dat is breder dan alleen genderdiversiteit, maar vandaag staan we daarbij stil. Met de focus nu op meer Vrouwen in de top - willen we voor andere doelgroepen een katalysator creëren.’’
Pieter Elbers, president-directeur van KLM