Amstelveen,
23
januari
2021
|
21:20
Europe/Amsterdam

KLM statement sneltest voor bemanning

KLM heeft na constructief overleg met RIVM een veilig alternatief testprotocol voor crews die de luchthaven verlaten in landen welke niet op de lijst van zogenaamde veilige landen staan. Dit behelst een alternatief waarbij o.a. de antigeentest voor deze crew op Schiphol voor vertrek en na terugkeer zal worden ingeregeld. Daarnaast zijn er lokale veiligheidsrichtlijnen op de bestemmingen. De overheid heeft aangegeven dat dit protocol voldoet aan de voorwaarden.

KLM heeft tevens het vliegverbod per 23 januari vanaf het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar Nederland geïmplementeerd. Uitgezonderd hierop in de overheidsmaatregelen zijn vrachtvluchten.

Ook door de Nederlandse overheid vereiste antigeentesten voor passagiers, naast de reeds bestaande PCR-testverplichting, die naar Amsterdam reizen vanuit de hoogrisicogebieden, is inmiddels in werking gezet. Voor een aantal klanten geeft de opgelegde 4 uur voor vertrek tijdslimiet van deze antigeentest ook nog praktische problemen omdat lang niet alle luchthavens ter wereld over antigen test faciliteiten beschikken. KLM helpt klanten daar waar mogelijk.

De operatie naar de, beperkte set, zogenaamde veilige landen blijft onveranderd.

Het op een veilige en verantwoorde manier gaande houden van de vluchtoperatie is en blijft KLM’s prioriteit, ook sinds de COVID-19-uitbraak begin 2020. Hierdoor hebben we tot nu toe noodzakelijke reizen, repatriëringen en het vervoer van benodigde vracht in stand kunnen houden. Daarnaast heeft KLM aan boord tal van maatregelen getroffen, zoals de HEPA-filters, mondkapjes en aanpassing van de service. De veiligheid en gezondheid van onze klanten en medewerkers heeft voor KLM de hoogste prioriteit. Daarnaast wil KLM blijven bijdragen aan het bestrijden van de Covid19 pandemie. Hiervoor blijft overleg over effectief en uitvoerbaar passend maatwerk voor de luchtvaart, met in achtname van internationale afspraken, nodig.