08
december
2016
|
10:44
Europe/Amsterdam

KLM komt cabinebonden tegemoet inzake pensioenconflict

Vandaag heeft KLM een grote stap voorwaarts gedaan in het pensioenconflict met werknemersorganisaties VNC en FNV Cabine.

KLM treedt hiermee de bonden tegemoet en ziet het als een belangrijke aanzet tot herstel van het vertrouwen en het overleg, nadat in een eerder stadium diverse andere voorstellen van KLM om uit de impasse te komen, door de vakbonden zijn verworpen. KLM stelt o.a. voor om jaarlijks 12 miljoen euro extra pensioenpremie te gaan betalen. Door deze stap is de toekomst van de pensioenen van het cabinepersoneel verstevigd. Daar waar in heel Nederland de pensioenopbouw is beperkt door de veranderende (belasting)wetgeving (bijvoorbeeld de hogere AOW-leeftijd), worden de wettelijke versoberingen voor cabinepersoneel bijna geheel gerepareerd.

Met het nemen van deze stap wordt voldaan aan de eis van de bonden dat het onderwerp pensioenen eerst opgelost moet zijn voordat met de cao-onderhandelingen begonnen kan worden. KLM spreekt dan ook de uitdrukkelijke verwachting uit dat zowel VNC als FNV Cabine zo snel mogelijk het cao-overleg starten en af zullen zien van verdere acties.

De bonden zijn vandaag door KLM op de hoogte gesteld en gevraagd om uiterlijk eind deze week met een reactie te komen.