02
november
2016
|
14:40
Europe/Amsterdam

KLM spant kort geding aan

KLM heeft n.a.v. de brief van 1 nov aan FNV Cabine en VNC, waarin zij de cabine bonden oproepen gevolg te geven aan hun overlegverplichting, een reactie ontvangen van FNV Cabine waarin zij aangeven niet op de eis van KLM tot overleg in te gaan. VNC heeft aangegeven later op de dag met een reactie te komen. KLM en bonden hebben een overlegverplichting zoals gesteld in de geldende cao.

Dit betekent dat KLM in ieder geval een kort geding zal gaan indienen waarin de rechter een oordeel zal worden gevraagd over de overlegverplichting van de cabinebonden bij de geldende CAO.