Amstelveen,
18
april
2023
|
08:00
Europe/Amsterdam

KLM sluit nieuwe kredietfaciliteit af gekoppeld aan ESG-doelstellingen

Samenvatting

KLM heeft met ingang van 17 april een nieuwe kredietfaciliteit afgesloten met een syndicaat van veertien internationale banken. Het gaat om een bedrag van 1 miljard en een looptijd van vier jaar met mogelijkheid tot verlenging met maximaal twee jaar. Dit betekent dat KLM de directe lening en de kredietfaciliteit die door de Staat werd gegarandeerd, per dezelfde datum heeft beëindigd.

Tijdens de coronacrisis werd de luchtvaart ongekend hard getroffen. De Nederlandse overheid heeft toen een uitzonderlijke helpende hand geboden, waaronder in de vorm van een rechtstreekse lening van €1 miljard en 90% garantstelling op een bancaire kredietfaciliteit van €2,4 miljard.

Van de beschikbare €3,4 miljard heeft KLM in 2020 €942 miljoen opgenomen. Dit bedrag kon al in juni 2022 volledig worden terugbetaald dankzij het snelle herstel van de vraag naar vliegen.

Vandaag kondigt KLM aan dat zowel de overgebleven directe lening als de kredietfaciliteit, die voor 90% door de Nederlandse Staat werd gegarandeerd, is beëindigd. Dit betekent dat de voorwaarden die de Staat heeft verbonden aan de steun niet langer gelden. KLM benadrukt dat de doelstellingen om verder te verduurzamen en gezond en concurrerend te zijn evengoed uitgangspunten blijven.

KLM heeft ter vervanging van het financiële steunpakket een kredietfaciliteit van €1 miljard getekend met een syndicaat van banken die is gekoppeld aan ESG-doelstellingen op het gebied van verduurzaming en maatschappelijke verantwoordelijkheid. ABN AMRO, ING en Rabobank waren coördinator voor de bankengroep en Crédit Agricole voor de duurzaamheidsdoelstellingen. Wanneer de ESG-doelstellingen worden behaald, levert dat een lagere rentemarge op. Dit wordt jaarlijks getoetst. 

Het is positief nieuws dat we na zo’n moeilijke periode weer op eigen benen kunnen staan. Dat komt mede door de inzet van alle KLM’ers en door de loyaliteit van onze klanten. Wij zijn de Nederlandse Staat dankbaar voor de steun tijdens de coronacrisis. Onze focus blijft erop gericht om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen en financieel gezond te blijven met structurele kostenbesparingen. Dat verandert niet en is de enige manier om onze klanten die willen reizen te blijven verbinden met de wereld.

KLM CEO Marjan Rintel

Het is fantastisch dat we drie jaar na het uitbreken van de coronapandemie de staatssteun kunnen beëindigen. Deze stap kunnen we zetten dankzij de sterke kaspositie van KLM en de goede vooruitzichten van de luchtvaart. Ik ben blij met het vertrouwen dat de deelnemende banken hebben in de toekomst van KLM. Hiermee laten we de coronacrisis achter ons. De enorme steun van zowel overheid als banken is essentieel geweest voor KLM in deze periode.

KLM CFO Erik Swelheim