Amstelveen,
27
mei
2019
|
10:34
Europe/Amsterdam

KLM, SkyNRG en SHV Energy lanceren project voor eerste Europese fabriek voor duurzame kerosine

Samenvatting

KLM committeert zich voor een periode van 10 jaar aan de ontwikkeling en afname van 75.000 ton duurzame kerosine per jaar en is hiermee de eerste luchtvaartmaatschappij ter wereld die op grote schaal investeert in duurzame vliegtuigbrandstof. SkyNRG, wereldmarktleider in duurzame brandstof voor de luchtvaart, wil hiervoor de eerste duurzame kerosinefabriek van Europa bouwen. De fabriek zal in Delfzijl worden gebouwd en is specifiek toegelegd op de productie van duurzame vliegtuigbrandstof, propaan en nafta, waarbij voornamelijk regionale afval- en reststromen als grondstof worden gebruikt. De fabriek is hiermee wereldwijd de eerste in zijn soort. Met de bouw van deze fabriek, die volgens planning in 2022 gereed zal zijn, wordt concreet invulling gegeven aan de duurzaamheidsambities van KLM en het sectorplan ‘Slim én Duurzaam’. SHV Energy, wereldleider in propaandistributie, investeert ook in de fabriek en zal het biopropaan afnemen.

Duurzame kerosine is een noodzakelijk alternatief voor de luchtvaart om op korte termijn haar CO2 – uitstoot significant te reduceren, naast vlootvernieuwing en een efficiëntere vliegoperatie. Er is op dit moment echter te weinig productie van duurzame kerosine. De fabriek is een project van SkyNRG (genaamd DSL-01) en wordt speciaal gebouwd voor het fabriceren van duurzame vliegtuigbrandstof. Vanaf 2022 zal de fabriek 100.000 ton duurzame kerosine produceren en als bijproduct 15.000 ton duurzame propaan per jaar. Dit is een belangrijke stap in de oplossing voor het productietekort van duurzame kerosine en betekent daarnaast een jaarlijkse afname met zo’n 270.000 ton van de CO2-uitstoot in de luchtvaart.

85% minder CO2-uitstoot

Als grondstoffen worden alleen rest- en afvalstromen van hoofdzakelijk regionale industrieën ingezet zoals bijvoorbeeld gebruikt frituurvet. Daarnaast wordt gekozen voor een duurzame vorm van waterstof, gemaakt uit water en windenergie. Door deze keuzes zal de duurzame vliegtuigbrandstof een vermindering in CO2-uitstoot opleveren van meer dan 85% ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstof. Duurzame kerosine en biopropaan dragen bovendien bij aan een significante verbetering van luchtkwaliteit door vermindering van (ultra)fijnstof en zwavelemissies. De bouw van deze fabriek draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van KLM en is een belangrijke stap in de uitvoering van het sectorplan ‘Slim én Duurzaam’, dat is opgesteld door twintig toonaangevende transportorganisaties en kennisinstellingen. Luchthaven Schiphol investeert daarom ook in de ontwikkeling van de fabriek.

“Ik ben er trots op dat KLM samen met SkyNRG en SHV Energy een project start om de eerste fabriek voor duurzame kerosine in Europa mogelijk te maken. De ontwikkeling van de luchtvaart heeft de wereld veel gebracht, het biedt ons namelijk de mogelijkheid mensen met elkaar te verbinden. Dit voorrecht komt met een grote verantwoordelijkheid voor onze planeet. KLM neemt dit zeer serieus en investeert daarom al jaren op verschillende niveaus in duurzaamheid. Door de handen ineen te slaan met verschillende partijen kunnen we met deze fabriek de ontwikkeling van duurzame kerosine versnellen. Vanaf 2022 zal de fabriek 100.000 ton duurzame vliegtuigbrandstof per jaar produceren, waarvan KLM jaarlijks 75.000 ton zal afnemen. Hiermee besparen we per jaar ruim 200.000 ton CO2-uitstoot, wat bijvoorbeeld gelijk staat aan het brandstofverbruik van 1000 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Rio de Janeiro.”
Pieter Elbers, president-directeur KLM
"We zijn enorm trots dat we dit project vandaag aan kunnen kondigen, en met zulke sterke partijen dit in Nederland kunnen gaan realiseren. Dit project is voor ons, onze partners, een belangrijke mijlpaal in de verdere opschaling van de markt voor duurzame kerosine. We zijn de eerste die deze stap op deze schaal maken en we hopen dat het een voorbeeld zal worden voor de rest van de industrie in de transitie naar een duurzame toekomst voor de luchtvaart."
Maarten van Dijk, executive director van SkyNRG
“Wij zijn trots op de vooruitstrevende samenwerking met SkyNRG en KLM, waarmee we een positieve bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Deze investering sluit goed aan bij de strategie van SHV Energy om het aandeel van duurzaam geproduceerde energieproducten verder te vergroten. Onze klanten in Europa, die veelal niet op het aardgasnetwerk zijn aangesloten, vertrouwen op SHV Energy om op efficiënte, schone en veilige wijze te voorzien in hun energiebehoefte. Als pioneer in biopropaan zijn we verheugd 15.000 ton biopropaan per jaar aan ons aanbod te kunnen toevoegen. Dit vertaalt zich naar meer dan 35.000 ton CO2-reductie.”
Bram Gräber, CEO SHV Energy

Brandstof voldoet aan hoogste duurzaamheidseisen

De onafhankelijke Sustainability Board van SkyNRG adviseert of de brandstof voldoet aan de hoogste duurzaamheidseisen, zodat deze geen negatief effect heeft op de voedselketen of op het milieu. Hierbij wordt tevens streng gekeken naar potentiële verdringingseffecten in andere markten. In geen geval zullen voedselgewassen worden gebruikt, zoals sojaolie of palmolie (of bijproducten daarvan zoals PFAD en POME). De Board bestaat uit het WWF International, de European Climate Foundation, het Solidaridad Network en de Rijksuniversiteit Groningen. De duurzaamheid van de keten en van de bijbehorende producten wordt bovendien geborgd door certificering van de Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), de hoogste certificeringsstandaard voor duurzame brandstoffen.

Partners

Behalve met KLM en SHV Energy werkt SkyNRG voor DSL-01 samen met verschillende andere Nederlandse en internationale partners: EIT Climate-KIC, Royal Schiphol Group, GROEIfonds, NV NOM, Groningen Seaports, Nouryon, Gasunie, Arcadis, TechnipFMC, Haldor Topsoe, Desmet Ballestra, Susteen Technologies, MBP Solutions. Deze partners zijn betrokken bij de verschillende fasen van het project.


“Vanaf de eerste plannen in 2016 is dit project grondig besproken met de SkyNRG Sustainability Board. We geloven in de stappen die zijn genomen om de duurzaamheidsprestaties te waarborgen, met name met betrekking tot de strikte feedstock-sourcingstrategie.”
Jenny Walther-Thoss, WWF Member of SkyNRG’s independent Sustainability Board
“We zijn verheugd en trots dat KLM en SkyNRG zich committeren aan RSB-certificering van de duurzame vliegtuigbrandstof. Onze normen worden wereldwijd beschouwd als de beste in hun klasse. Onze 12 veelomvattende principes omvatten de uitstoot van broeikasgassen, mensenrechten en arbeidsrechten, praktijken om de gezondheid van de bodem en het watergebruik te handhaven en de plattelands- en sociale ontwikkeling. Geen van de andere normen gebruikt zo'n breed scala aan criteria.”
Rolf Hogan, executive director RSB
download
DSL-01 Sustainable Airplane Fuel