Amstelveen,
14
mei
2016
|
13:18
Europe/Amsterdam

KLM roept op tot constructief overleg

Samenvatting

KLM en vakbonden hebben een lange historie om in constructief overleg te onderhandelen over de cao. Ook afgelopen jaar 2015 heeft het overleg in deze traditie gestaan met alle bonden in de verschillende categorieën.

Recent heeft KLM, in lijn met het afgesproken proces en de doelstellingen van het Perform2020 haar voorstellen toegelicht. Nog voordat de bezwaren inhoudelijk zijn besproken, geven grondbonden nu aan niet verder in overleg te willen. Deze reactie van de grondbonden is daarmee niet passend met de constructieve overlegtraditie.

KLM is des temeer verbaasd omdat in het pakket ook aanzienlijke verbeteringen voor het personeel zijn opgenomen. Zo heeft KLM aangeboden de werkgelegenheidsparagraaf te verlengen en heeft KLM de vakbonden een aanzienlijk verbeterde winstdelingsregeling voorgelegd.

De realiteit is dat de wereld is veranderd, KLM moet daarin mee; KLM moet goedkoper, eenvoudiger en sneller worden. Dat is randvoorwaardelijk voor een gezonde toekomst voor KLM en haar medewerkers. In 2015 zijn de eerste voorzichtige verbetering van de resultaten gerealiseerd. Dat heeft zich vertaald in groei voor 2016. Ook is de nieuwe winstdelingsregeling voor het eerst tot uitkering gekomen. De resultaatverbetering in 2015 is hard nodig om de broodnodige investeringen te kunnen doen, waardoor groei van KLM en daarmee het behoud van de werkgelegenheid gerealiseerd kan worden.