Amstelveen,
16
februari
2018
|
14:48
Europe/Amsterdam

KLM jaarcijfers 2017 laten record resultaat zien

De resultaten van 2017 laten zien dat we op de goede weg zijn. Dankzij de inzet van alle KLM’ers en het vertrouwen van onze klanten en partners is nog niet eerder in de KLM-geschiedenis zo’n goed operationeel resultaat bereikt. KLM heeft over 2017 een record operationeel resultaat (COI) van €910 miljoen bereikt. Zeker als we ook kijken naar de verbetering van onze operationele marge van 6,9% naar 8,8%. De verbetering van €229 miljoen wordt voor een groot deel gedreven door hogere inkomsten per eenheid, vooral veroorzaakt door een gunstige marktontwikkeling. Ook onze medewerkers profiteren mee van deze resultaatverbetering, omdat hierdoor de winstuitkering nog hoger uitvalt dan vorig jaar. De 2017 resultaten laten zien dat de uitvoering van onze, eind 2014 ingezette, KLM strategie van kosten besparen enerzijds en investeren anderzijds, werkt. Dit betekent niet dat we achterover kunnen leunen. We zijn heel hard op de goede weg, ons huis staat, maar onze concurrenten bouwen wolkenkrabbers. Daarom is het noodzakelijk dat we blijven groeien en investeren, zodat we zélf het spel (mede) kunnen bepalen.
Pieter Elbers - President-directeur KLM
infographic

De gezamenlijke Air France - KLM jaarresultaten over 2017 zijn terug te vinden in de download box van dit bericht.