Amstelveen,
28
oktober
2011
|
01:00
Europe/Amsterdam

KLM en WNF maken zich samen sterk voor duurzamere luchtvaart

Samenvatting

KLM en het Wereld Natuur Fonds (WNF) zetten hun samenwerking voor een duurzamere luchtvaartsector voort. Zij hebben de ambitie uitgesproken om binnen vier jaar een internationale markt te ontwikkelen voor duurzame biokerosine. KLM geeft daar een impuls aan met het streven om haar totale vloot in 2015 op gemiddeld 1 procent duurzame biobrandstof te laten vliegen. Dit hebben KLM en WNF vandaag afgesproken bij de ondertekening van het nieuwe samenwerkingscontract. KLM en WNF werken sinds 2007 nauw samen.

Duurzame biobrandstoffen
Het gebruik van biokerosine is noodzakelijk voor het verduurzamen van de luchtvaart. Een ander belangrijke bijdrage kan geleverd worden door brandstof efficiëntie van de maatschappijen.  KLM werkt al sinds 2007 aan de technische ontwikkeling van biokerosine. Daartoe heeft KLM samen met North Sea Group en Spring Associates in 2009 SkyNRG opgericht. Gezamenlijk werken deze partijen actief aan het ontwikkelen van een duurzame productieketen van biobrandstoffen voor de luchtvaart. Daarbij staan zij open voor verschillende grondstoffen voor het eindproduct mits ze voldoen aan diverse duurzaamheidscriteria waaronder substantiële vermindering van CO2 uitstoot, minimale negatieve impact op biodiversiteit en voedselvoorziening. Om ook in de toekomst de juiste keuzes te kunnen maken wordt SkyNRG geadviseerd door een onafhankelijke Sustainability Board. Hierin zitten het Wereld Natuur Fonds, Solidaridad en het Copernicus Instituut van de Universiteit van Utrecht.

Samenwerking KLM en WNF
De nieuwe samenwerking met WNF moet leiden tot een internationale doorbraak van verantwoorde biobrandstoffen voor de luchtvaart. KLM en WNF willen daartoe wereldwijd partijen verenigen die de markt van de grond kunnen tillen. Bovendien biedt KLM aanzienlijke financiële steun voor een aantal natuurbeschermingsprojecten die geïnitieerd zijn door WNF. In de komende periode wordt bekend gemaakt welke projecten dit zullen zijn.

CO2-aanpak
In het vernieuwde contract van KLM en WNF staan concrete en meetbare afspraken ook over CO2-aanpak op korte termijn. KLM investeert de komende vier jaar in maatregelen om internationaal koploper te blijven in CO2-effiency en brandstofbesparing. KLM streeft er naar om in 2020 20% minder CO2 per gevlogen ton kilometer uit te stoten, ten opzichte van 2009.

“Al zeven jaar op rij is KLM sector leader in de Dow Jones Sustainability Index”, stelt Camiel Eurlings, managing director van KLM. “Daar hebben alle medewerkers bij KLM keihard voor geknokt. Initiatieven op diverse gebieden zijn door KLM zelf ontwikkeld: van speciale weerstand verminderende verf tot lichte trolleys en servies en van een brandstof efficiency programma tot een nieuwe wastechniek voor motoren. Ondanks het onzekere economisch klimaat blijft KLM investeren in de verduurzaming van de luchtvaartsector. KLM neemt al die jaren al een leidende rol in bij terugdringen van CO2-uitstoot in de luchtvaart en het stimuleren van innovaties op het gebied van biobrandstoffen. Wij hechten zeer aan de samenwerking met WNF op dit gebied.”

“Als we de aarde willen doorgeven aan volgende generaties kunnen we niet doorgaan met het verstoken van fossiele brandstoffen”, zegt Johan van de Gronden. “Broeikasgassen van kolen, olie en gas zijn de belangrijkste veroorzakers van klimaatverandering en daarmee een grote bedreiging voor de natuur en de mens. Een wereld waarin we alle energie opwekken uit hernieuwbare bronnen is de enige manier om gevaarlijke opwarming van de aarde te voorkomen.  Die volledig duurzame energievoorziening is in 2050 mogelijk. KLM deelt deze visie en wil haar verantwoordelijkheid nemen.”

Wereld Natuur Fonds www.wnf.nl

Dylan de Gruijl
Telefoon:  030 693 7333
Mobiel:  06 22 607 633
Email: dgruijl@wwf.nl

Boilerplate

About KLM

KLM Royal Dutch Airlines was founded in 1919, making it the world's oldest airline operating under its original name. In 2004, Air France and KLM merged to form AIR FRANCE KLM. The merger produced the strongest European airline group based on two powerful brands names and hubs —Amsterdam Airport Schiphol and Paris Charles de Gaulle. The two airlines collaborate on three core activities while maintaining their own identities — passenger transport, cargo, transport, and aircraft maintenance.

In the Netherlands, KLM comprises the core of the KLM Group which further includes KLM cityhopper and transavia.com. KLM serves 135 destinations using a modern fleet of 157 aircraft and employs over 33,000 people around the world. KLM is a leader in the airline industry, which offers reliable operations and customer-oriented products resulting from its policy of enthusiasm and sustainable innovation.

KLM is a member of SkyTeam, an airline alliance offering a network of 926 destinations in more than 173 countries. The KLM network connects the Netherlands to every important economic region around the world and, as such, serves as a powerful driver for the Dutch economy.

klm.com airfrance.com facebook klm twitter klm blog.klm skyteam.com

Deel deze release

Laatste nieuws