Amstelveen,
09
juli
2015
|
14:51
Europe/Amsterdam

KLM bereikt historisch akkoord met bonden

Samenvatting

KLM heeft vandaag ook een principe-akkoord bereikt met de VNV. Hiermee is nu een akkoord bereikt met alle vakbonden. Het principe-akkoord met de VNV wordt nu voorgelegd aan de leden van de VNV.

 

Perform 2020

De afgelopen maanden is lang en intensief met een delegatie van de VNV onderhandeld. De VNV heeft consequent aangegeven bereid te zijn te investeren in het bedrijf. KLM en VNV zijn nu tot een afspraak gekomen voor de komende 3 jaar (1 januari 2015 t/m 31 december 2017), waarin de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van de vliegers in gebalanceerde verhouding staat tot de tegenprestatie die de VNV en KLM afspreken en die een significante bijdrage levert aan de Air France KLM-doelstellingen van Perform 2020.

Het resultaat

Met het nu bereikte onderhandelingsresultaat wordt ook door de vliegers invulling gegeven aan de doelstelling van 4% productiviteitsverbetering per jaar. Ook bevat het akkoord een concrete verhoging van de pensioenleeftijd. Daar bovenop leidt dit resultaat tot een verbetering van de kaspositie van KLM. Als tegenprestatie voor deze investering hebben vliegers toegang tot aandelen. Dit wordt nader uitgewerkt. Het principe-akkoord zal nog getoetst worden op juridische, fiscale en governance-aspecten.

Dit akkoord is een significant onderdeel op weg naar een competitieve en gezonde KLM. Het draagt concreet bij aan onze Perform 2020 doelstellingen. Ik ben verheugd met dit akkoord omdat alle partijen zich flexibel en bereidwillig hebben getoond om samen met de KLM-directie de weg in te slaan naar een nieuwe KLM.
Pieter Elbers - President-directeur KLM

Wat staat er in het onderhandelingsresultaat met de VNV?

Vakantie

Alle vliegers hebben met ingang van (cao-)jaar 2016 recht op 35 kalenderdagen vakantie. Vakantiedagen werden eerst op basis van leeftijd toegekend en varieerden van 34 tot 38 dagen.

21 dagen vrij van dienst in de zomer

Het aantal aaneengesloten dagen vrij van dienst tijdens de zomerperiode wordt met ingang van 1 april 2016 met 1 dag verminderd naar 21 kalenderdagen.

Transparante vakantieregeling

De vakantieregeling wordt voor de vliegers transparanter en voorspelbaarder, door middel van een goed werkend digitaal biedings- en ruilplatform.

ICA: Aanpassing reisverlofdagen (regeling vrije tijd)

Per ingang van de winterdienst zal voor reiscycli met meer dan 3 reisverlofdagen gelden dat het reisverlof niet meer naar boven wordt afgerond. Dit betekent dat, als een vlucht bijvoorbeeld 4,2 reisverlofdagen genereert, niet langer wordt afgerond naar 5 dagen reisverlof.

Hierdoor duurt (in dit voorbeeld) het reisverlof na een vlucht dus 4.2 dagen en geen 5 dagen. De 0,2 reisverlofdag (4.2 – 4) raakt niet verloren, want deze decimaal komt op een teller te staan. Zodra de decimalen optellen tot 1 hele reisverlofdag, zal de dag weer worden toegewezen aan de vlieger.

Voor reiscycli met 3 reisverlofdagen of minder blijft de huidige cao-afspraak en werkwijze (afrondingssystematiek) van toepassing.

ICA: Reductie 4-vlieger operatie

De bestemmingen Kaapstad, Seoul en Kuala Lumpur worden aangemerkt als bestemmingen waarop met drie in plaats van vier vliegers gevlogen wordt. Indien deze bestemmingen komen te vervallen gaan KLM en VNV in overleg een andere 4-vlieger bestemming aanwijzen.

Toelichting: KLM voert ICA-vluchten uit met twee, drie of vier vliegers. Het aantal vliegers in de cockpit hangt af van het aantal vlieguren van een vlucht.

B737: Indeling

Een B737-vlieger wordt ingedeeld in cycli van 28 dagen (16 werkbare dagen, 12 verlofdagen). Dit wordt aangepast door het aantal werkbare dagen structureel te verhogen van 16 naar 17 (met 11 verlofdagen).

KLC: Feest Dagen (FD)

Met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 levert de KLC vlieger 3 van de 6 feestdagen, die de cao kent, in.Door genoemde maatregelen stijgt de productiviteit, waardoor het in de cao vastgelegde maximaal aantal vlieguren per 30 dagen en per jaar wordt verhoogd ter voorkoming dat dit maximum limiterend wordt.

Inschaling B787

De B787 kan variant/gemixed* met de B777-200/300 worden gevlogen. KLM en VNV hebben een gemeenschappelijk beeld over de professionele en technische zaken die hierbij aandacht nodig hebben. Dit betreft o.a. een verantwoorde inrichting met daarbij behorende randvoorwaarden. Het overleg hierover zal ook na de introductie van de B787 voort worden gezet.

Bovenstaande leidt ertoe dat het voorstel is dat de B787 ingeschaald wordt gelijk de B777 voor zowel de betaling, Werk- en Rusttijden Regeling (WRR) evenals de positie in de Regeling Vlieger Loopbaan (RVL).

Als rustgelegenheid zijn twee bedden en een stoel aanwezig in de OFCR (Overhead Flight Crew Rest). Bij die vluchten die met 4 vliegers gevlogen worden, zal indien op de dag van uitvoering nog een businessclass seat over is, deze stoel ter beschikking gesteld worden als rustgelegenheid voor de 4e vlieger.

De B787 cockpit OFCR is vanaf aflevering voor de gehele vluchtuitvoering, inclusief taxi,

take-off en landing, gecertificeerd.

*variant vliegen: Een vlieger vliegt/ is inzetbaar op zowel de B777 200/300 als de B787.

Pensioenen

De pensioenleeftijd wordt in 4 stappen opgehoogd van 56 naar 58. Dit wordt vanaf 2016 in 4 opeenvolgende jaren met een half jaar opgehoogd tot de pensioenleeftijd in 2019 58 jaar bedraagt.

Daarnaast zijn er additionele afspraken gemaakt over de financiering van de pensioenregeling. Hierdoor komt een significant bedrag vrij uit de pensioenpremie, wat leidt tot een verbetering van de kaspositie van KLM.

Tegenprestatie KLM

Aandelen AF-KLM

KLM stelt vliegers eenmalig een aandelenpakket ter beschikking als compensatie voor de geleverde productiviteitsverbeteringen en concessies op pensioengebied.

Winstdelingsregeling

De huidige winstdelingsregeling wordt vervangen door een verbeterde winstdelingsregeling.

90% deeltijd

Er wordt voor alle WRR-bijlagen (Werk- en Rusttijden Regeling) een 90% deeltijdvariant geïntroduceerd naast de al bestaande mogelijkheden. Dit biedt vliegers de mogelijkheid om de verhoogde productiviteit in te wisselen voor een reductie van het salaris. Het nieuwe tewerkstellingspercentage kan niet worden toegepast in combinatie met ouderschapsverlof.

Werkgelegenheid

In dit voorstel heeft KLM de VNV toegezegd om dezelfde werkgelegenheidsbepaling op te nemen als ook met grond- en cabinebonden overeengekomen is. Deze bepaling zegt dat gedurende de cao-periode geen gedwongen ontslagen plaats vinden omwille van economische redenen zolang bestaande instrumenten, welke hier voor worden ingezet (waaronder tijdelijke verruiming deeltijd en/of non-activiteit) toereikend zijn. Indien deze instrumenten ontoereikend zijn, treden partijen in overleg.

Looptijd

De looptijd is van 1 januari 2015 t/m 31 december 2017.