17
maart
2017
|
12:42
Europe/Amsterdam

Kartelbesluit Europese Commissie

Samenvatting

Vandaag maakte de Europese Commissie bekend een boete op te leggen aan elf luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, Air France en Martinair vanwege kartelvorming op het gebied van luchtvrachtvervoer in de periode tussen december 1999 en februari 2006. De boete voor KLM bedraagt €127 miljoen.

Het besluit volgt op een al eerder opgelegde boete door de Europese Commissie op 9 november 2010. Deze werd om dezelfde reden, aan dezelfde luchtvaartmaatschappijen opgelegd, maar later door het Gerecht van de Europese Unie van tafel geveegd, omdat er 'tegenstrijdigheden zaten' in de argumentatie van de Europese Commissie. Ook de boetes die aan andere luchtvaartmaatschappijen zijn opgelegd zijn destijds nietig verklaard.

De totale boete voor de AFKL-groep op basis van het nieuwe EC-besluit bedraagt €325 miljoen. Het bedrag valt daarmee lager uit dan de eerder opgelegde sanctie uit 2010. Dat is vooral vanwege een verlaging van de boete voor Martinair om technische redenen. De maatregel van de Europese Commissie heeft mede betrekking op de periode voordat Air France en KLM één groep vormden. Het totaalbedrag voor de AFKL-groep is de som van de afzonderlijk opgelegde boetes aan Air France, KLM en Martinair.

Air France - KLM bestudeert momenteel het nieuwe besluit van de Europese Commissie en overweegt eventuele vervolgstappen. De Groep hield al sinds 2010 rekening met een dergelijk besluit en heeft het bedrag al volledig in haar financiële rapportages verwerkt.

KLM erkent het belang van strikte Europese mededingingsregels en een eerlijke markt voor luchtvaartmaatschappijen. KLM heeft altijd volledige medewerking en openheid van zaken gegeven gedurende het onderzoek.