03
november
2016
|
09:01
Europe/Amsterdam

Invulling cao-afspraak 2015 voor vliegers

Samenvatting

Als onderdeel van het cao-akkoord 2015 heeft de AIR FRANCE KLM Board op 2 november 2016 ingestemd met de toekenning van AIR FRANCE KLM aandelen aan de KLM vliegers. Het betreft een toekenning ter waarde van €26.7 miljoen. Dit besluit is het resultaat van maandenlange inspanningen door de KLM directie en de nieuwe AFKL leiding.

AIR FRANCE KLM aandelen
Het besluit tot toekenning van de aandelen behelst de eerste tranche (van drie) met een totale waarde van EUR 26.7 miljoen. Een deel van dit bedrag zal worden geleverd in de vorm van AIR FRANCE KLM aandelen die AIR FRANCE KLM op dit moment zelf in portefeuille heeft (zogenaamde treasury shares). De aandelen worden geleverd aan een door de VNV op te richten stichting. Het resterende deel wordt geleverd in cash aan deze stichting, die daarvoor aandelen zal moeten kopen.

Cao afspraak
In het cao-akkoord 2015-2017 is afgesproken dat KLM zich zal inspannen om AIR FRANCE KLM aandelen te leveren voor een bedrag van EUR 80 miljoen verdeeld in drie gelijke delen over een periode van 3 jaar. Omdat KLM niet zelfstandig kan besluiten tot levering van deze AIR FRANCE KLM aandelen heeft de KLM-directie hierover afgelopen maanden intensief overleg gevoerd. Dit heeft nu tot een positief besluit geleid van de AIR FRANCE KLM Board. Het zijn intensieve trajecten en complexe discussies geweest gebonden door wetten en andere regelgeving. Met deze instemming wordt door KLM daadwerkelijk invulling gegeven aan de cao-afspraken met de VNV.