Amstelveen,
29
juli
2016
|
18:43
Europe/Amsterdam

Indexatiezekerheid KLM pensioenregeling vliegers verandert, overige toezeggingen ongewijzigd

Samenvatting

KLM kan de huidige bijstortregeling voor toekomstige indexatie van de pensioenregeling voor vliegers niet ongewijzigd uitvoeren. KLM ziet zich dan ook genoodzaakt het STROT (structureel overschotten en tekorten)-protocol met VNV en de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds per 1 december 2016 op te zeggen.

Door het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) van DNB, de oude afspraken uit het STROT-protocol uit 2001 en 2007 en de lage rente ontstaat een situatie waarbij een aanzienlijk hoge bijstorting in het pensioenfonds zou moeten worden gedaan.

In het STROT-protocol en de uitvoeringsovereenkomst staat dat KLM bijstort als de dekkingsgraad van het pensioenfonds onvoldoende is om volledig te indexeren. De grens hiervoor lag op een dekkingsgraad van 105 procent.

Met de nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2015 ligt deze grens op circa 122 procent. Onder deze dekkingsgraad is volledige indexatie onmogelijk en moet KLM dus al bijstorten onder een dekkingsgraad van 122 procent. Gelet op de huidige financiële situatie van het pensioenfonds kan deze bijstorting eind 2016 enkele honderden miljoenen euro zijn.

Gelijk met deze opzegging doet KLM een alternatief voorstel aan VNV voor het STROT-protocol en de uitvoeringsovereenkomst. De voorgestelde aanpassingen hebben als gevolg dat de indexatie-zekerheid verandert. Alle overige pensioentoezeggingen blijven ongewijzigd.