Amstelveen,
11
augustus
2016
|
17:08
Europe/Amsterdam

Het KLM cao-voorstel: de feiten op een rij

Samenvatting

De afgelopen weken voeren berichten over FNV-acties op Schiphol de boventoon in de media. FNV wil met haar acties bereiken dat KLM voldoet aan alle door haar gestelde eisen. In de communicatie vergelijkt FNV de punten in het KLM-voorstel met kruimels en spreekt zij over de vlucht naar de bodem. Vergelijkingen en uitspraken die weliswaar mediagevoelig zijn, maar mijlen ver van en soms zelfs haaks op de feiten staan. Tijd voor een update. Want wat staat er eigenlijk in het cao-voorstel van KLM? Hieronder zetten we de feiten op een rij.

Met haar cao-voorstel wil KLM het harde werken van haar medewerkers belonen. En belonen, vindt ook KLM, doe je niet met kruimels. Daarom staat in het voorstel onder andere dat:

  • iedereen in 2016 eenmalig 1600 euro krijgt;
  • iedereen vanaf 2018 1% structurele loonsverhoging krijgt;
  • iedereen de mogelijkheid heeft om tot 20% van het salaris als winstdeling te krijgen;
  • KLM de werkgelegenheidsafspraak, geen ontslag op bedrijfseconomische gronden gedurende de looptijd van de cao, ondanks de reorganisatie verlengt;
  • KLM bereid is 165 uitzendkrachten aan te nemen;
  • KLM in lijn met de landelijke afspraken voor een 3e WW-jaar pleit.

Daarbij is het belangrijk om met elkaar te onthouden dat:

  • arbeidskosten bij collega afhandelaren tot 30% lager liggen dan bij KLM;
  • werkdruk bij collega afhandelaren 20% hoger ligt dan bij KLM.

KLM gelooft nog steeds dat zij met haar voorstel een mooi pakket op tafel legt, dat onderdeel is van de ingezette koers omhoog voor onze organisatie.

Hoewel FNV zich tot nu toe vooral van ultimatums bedient, blijft KLM streven naar de dialoog. De andere vier vakbonden hebben het cao-voorstel van KLM aan hun leden voorgelegd en zien geen reden tot actievoeren.