02
november
2020
|
19:43
Europe/Amsterdam

FNV Cabine en Luchtvaart hebben commitment clausule ondertekend

KLM bevestigt dat FNV Cabine en FNV Luchtvaart (Grond) vandaag de zogeheten commitment clausule hebben ondertekend. Hiermee committeren ook deze vakbonden zich om met alle KLM’ers de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage te blijven leveren conform de eis van het ministerie van Financiën, waarbij de exacte invulling aan KLM en vakbonden is. De clausule wordt opgenomen in de afspraken tussen KLM en de vakbonden.

Hiermee is KLM een stap dichterbij het zekerstellen van de lening en garantiestellingen op bankleningen door de overheid van in totaal 3,4 miljard euro. Om de toekomst van KLM en haar netwerk voor Nederland veilig te stellen, zijn deze lening en garantiestellingen cruciaal. Eerder hebben CNV, De Unie, NVLT, VNC en VKP de commitment clausule al ondertekend. De pilotenbond VNV heeft nog niet getekend.