Amstelveen,
24
april
2020
|
22:19
Europe/Amsterdam

KLM dankbaar voor voornemen kabinet voor steun 2 tot 4 miljard euro

De huidige COVID19 crisis heeft een ongekend grote impact op de luchtvaart en dus ook op KLM. Sinds de start van deze crisis zijn tal van maatregelen genomen om deze het hoofd te bieden en te zorgen voor zoveel mogelijk cash behoud. Op 9 april heeft de Air France-KLM Groep gecommuniceerd dat in het 3e kwartaal van 2020 aanvullende liquiditeit nodig zou zijn.

Afgelopen periode zijn intensieve gesprekken gevoerd tussen de verschillende partijen, waaronder tussen Air France-KLM en de Franse staat, alsook tussen de Nederlandse staat en de KLM Groep. Vanavond hebben de Air France-KLM groep en de Franse staat gecommuniceerd over concrete afspraken aangaande steun die gemaakt zijn tussen de Franse staat ten behoeve van de ondersteuning van Air France. Deze afspraken zijn nog onder voorbehoud van goedkeuring van de Europese Commissie. KLM is hier vanzelfsprekend ook ontzettend blij mee en verwijst voor details naar het persbericht van Air France-KLM.

Gezien het publieke belang van het bestemmingennetwerk van KLM vanaf Schiphol, heeft de Nederlandse staat vorig jaar een 14% aandeel in Air France-KLM genomen. Ook nu, tijdens de COVID19-crisis heeft het kabinet haar steun uitgesproken voor de KLM Groep. Op dit moment voeren de Nederlandse Staat en KLM gesprekken over de specifieke kenmerken van de steun en de voorwaarden die het kabinet hieraan verbindt. Vanavond hebben de ministers Hoekstra en Van Nieuwenhuizen hierop toelichting gegeven tijdens een persconferentie. Het betreft een pakket van 2 tot 4 miljard euro in staatsgaranties en leningen.

Namens alle KLM-collega’s spreek ik mijn grote dank en waardering uit voor de uitgesproken en significante steun van de Nederlandse overheid. Ook in de toekomst willen de 30.000 KLM collega’s vol betrokkenheid de belangrijke rol voor de Nederlandse samenleving blijven vervullen voor de verbinding van Nederland met de wereld en de wereld met Nederland. De ministers onderstrepen de rol van KLM als grote werkgever en tevens het vitale belang van KLM voor de Nederlandse economie. KLM wil voorop blijven lopen met haar ambities en een voortrekkersrol hebben op het gebied van duurzaamheid. Air France en KLM gaan momenteel door een storm van ongekende omvang. De Nederlandse overheid levert een steun aan KLM die van net zo’n ongekende omvang is. Nederland mag rekenen op onze volledige inzet en op het waarmaken van het vertrouwen in ons bedrijf.
Pieter Elbers - KLM President & CEO