Amstelveen,
02
juni
2020
|
12:00
Europe/Amsterdam

Duurzaamheidsverslag 2019 Air France - KLM nu beschikbaar

Het duurzaamheidsverslag 2019 van Air France-KLM is vanaf nu beschikbaar en hier te downloaden.

 

De impact van de COVID-19 crisis is ongeëvenaard en het is nog onduidelijk hoe de wereld en samenlevingen er na de COVID-19 pandemie exact uit zullen zien. De crisis treft de wereld tijdens de overgang naar een meer duurzamere economie. Ook in de luchtvaartsector vinden door de crisis ingrijpende veranderingen plaats. Ook in deze moeilijke tijd zal KLM de uitdagingen die klimaatverandering voor de samenleving met zich meebrengt niet uit het oog verliezen. Sterker nog, dat zal met nog meer inzet doorgezet worden.

In de afgelopen 30 jaar heeft KLM al vele stappen gezet in verduurzaming van de luchtvaart en vorig jaar kreeg dat vorm in het duurzaamheidsinitiatief Fly Responsibly. Duurzaam opereren, innoveren en samenwerken met andere partijen vormden en vormen nu nog steeds de basis van onze operatie en zullen bij de wederopbouw van ons bedrijf en sector een cruciale rol blijven spelen. 
KLM President & CEO Pieter Elbers

In september 2019 werd bekend dat Air France – KLM voor het 15e jaar op rij in de top 3 staat in de categorie ‘Airlines’ van de Dow Jones Sustainability Index (DJSI). KLM is trots op deze positie die aangeeft dat KLM succesvol onderneemt om de luchtvaartmaatschappij en de sector te verduurzamen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste activiteiten die in 2019 werden ondernomen (zie voor een volledig overzicht de bijlage ‘2019 At a Glance’).

Fly Responsibly

In juni 2019 jaar lanceerde KLM het initiatief Fly Responsibly, waarmee de luchtvaartmaatschappij zich inzet voor een duurzamere toekomst voor de luchtvaart. Het omvat alles wat KLM doet en gaat doen, om de duurzaamheid van haar activiteiten te verbeteren en is gebouwd op drie strategische pijlers: Verminderen, Vervangen en Compenseren. KLM zocht met een open brief contact met stakeholders in de luchtvaart om de krachten te bundelen bij het ontwikkelen van duurzame oplossingen voor de sector. Onder de vlag Fly Responsibly nodigde en nodigt KLM andere luchtvaartmaatschappijen, partners, klanten en werknemers uit om duurzaamheidsprojecten en –middelen van KLM te gebruiken en in ruil daarvoor hun inzichten en ervaringen te delen.

Verlaging CO2-uitstoot, SAF en compensatie

KLM Groep heeft de totale CO2-uitstoot met 4% verlaagd in vergelijking met 2005 en per passagierkilometer met 31% (vergeleken met 2005). De doelstellingen voor 2030 hiervoor zijn respectievelijk -15% en -50%. Vooral vlootvernieuwing heeft bijgedragen aan het resultaat. In 2019 mocht KLM acht nieuwe, stillere en efficiëntere vliegtuigen verwelkomen zoals onder andere de Dreamliner 787-10.

KLM blijft investeren in Sustainable Aviation Fuel (SAF). Vorig jaar kocht KLM 6911 ton SAF in en kondigde zij samen met partner SkyNRG de bouw aan van de eerste SAF-fabriek in Nederland, zodat KLM de inzet van SAF in de nabije toekomst kan vergroten. Er traden tevens nieuwe partners toe in KLM’s Corporate Biofuel Program: Microsoft, SHV Energy en Neste.

KLM zette ook de volgende stap om de uitstoot op de grond te verminderen. Het doel is om tegen 2030 een CO2-neutrale operatie op de grond te realiseren. Vorig jaar bereikte KLM 50% minder CO2-uitstoot veroorzaakt door operaties op de grond in vergelijking met het voorgaande jaar (2018). Dit kon gerealiseerd worden door groene energie in te kopen en inzet van elektrisch grondmaterieel.

Vorig jaar reisden 175.000 passagiers CO2-neutraal dankzij KLM's compensatieprogramma CO2ZERO. Hiermee kon 680 hectare tropisch bos in Panama worden geplant.

Vermindering afval

KLM bereikte een vermindering van 19% van niet-recyclebaar afval. De doelstelling is in 2030 een vermindering van 50% te hebben gerealiseerd (vergeleken met 2011). Dit wordt bereikt door in totaal minder afval te produceren en de hoeveelheid die kan worden gerecycled te vergroten. KLM investeerde ook in andere innovatieve concepten, zoals het recyclen van verschillende cateringartikelen binnen een gesloten systeem en het recyclen van PET-flessen om met 3D-printers tools te maken voor het repareren en onderhouden van vliegtuigen.

Flying V

KLM leverde een bijdrage aan het onderzoek van de TU Delft naar een innovatief vliegtuigconcept dat bekend staat als de Flying-V. Dit concept gaat uit van een geheel andere benadering van het ontwerpen van vliegtuigen waarmee in de toekomst langeafstandsvluchten duurzamer kunnen worden uitgevoerd.

Vervanging korte afstandsvluchten

In het kader van het sectorplan Slim en Duurzaam bundelen Thalys, NS en KLM hun krachten en startten vorig jaar voorbereidingen om korte afstandsvluchten te vervangen door internationale treinverbindingen. De eerste dagelijkse vlucht Amsterdam-Brussel die KLM uit haar schema zou halen en vervangen met de trein, stond gepland op eind maart 2020.