Amstelveen,
07
april
2015
|
15:52
Europe/Amsterdam

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Samenvatting

Bij de aanstaande Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 23 april 2015 legt de Raad van Commissarissen van KLM de herbenoeming van president-directeur Pieter Elbers voor aan de aandeelhouders. Ook de benoeming van Chief Operating Officer René de Groot tot statutair directeur staat op de agenda.

 

Elbers is in oktober 2014 benoemd tot president-directeur KLM. Zijn huidige benoemingstermijn loopt af in 2016. De Raad van Commissarissen heeft besloten, uit het oogpunt van continuïteit en om uitdrukking te geven aan het vertrouwen dat de Raad in hem heeft, Elbers nu reeds voor te dragen voor herbenoeming.

Door het aftreden van Erik Varwijk is er een vacature ontstaan in de directie. De Raad van Commissarissen heeft besloten René de Groot, Chief Operating Officer sinds januari 2015, voor te dragen voor benoeming als directeur voor een eerste termijn van vier jaar. De Ondernemingsraad is gevraagd advies uit te brengen over deze benoeming.

Na goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bestaat straks de statutaire directie uit Elbers, De Groot en Chief Financial Officer Erik Swelheim. De Raad van Commissarissen is van mening dat hiermee de directie weer evenwichtig is samengesteld om KLM op de ingezette koers te houden.