Amstelveen,
08
september
2016
|
10:00
Europe/Amsterdam

Air France-KLM meest duurzame vliegtuigmaatschappij in de DJSI 2016

Samenvatting

Voor de 12e keer op rij neemt Air France-KLM de positie in als meest duurzame luchtvaartmaatschappij op de Dow Jones Sustainability Index (DJSI)*. Air France-KLM feliciteert Post NL aan wie zij de eerste positie op de DJSI als ‘Industry Group Leader’ moest afstaan in de overkoepelende sector ‘Transportation’, waar zowel lucht-, spoor-, zee- en wegtransport als luchthavenactiviteiten onder vallen. De DJSI is de belangrijkste internationale index die prestaties van ondernemingen op het gebied van duurzame ontwikkeling weergeeft.

Voortdurende ontwikkeling
Air France-KLM zet voortdurend stappen op weg naar een duurzamere vorm van luchtvaart. KLM richt zich breed op gebieden die ze zelf kan beïnvloeden zoals het terugdringen van de impact op het milieu. Ook de integratie van duurzame ontwikkelingen in haar producten en diensten en de bevordering van een verantwoord personeelsbeleid dragen hieraan bij.

De luchtvaartindustrie staat voor grote uitdagingen op het gebied van verduurzaming in de toekomst. Voor KLM ligt de uitdaging in het vinden van de balans tussen een efficiënt en kwalitatief hoogwaardig product voor onze klanten en de verantwoordelijk voor de omgeving waarin we opereren. KLM blijft werken aan de doelstelling de CO2-uitstoot per passagier in 2020 met 20% te verminderen ten opzichte van 2011.

Naast de investering in energiezuinige toestellen en het verminderen van het gewicht aan boord, is de inzet van duurzame biobrandstof een manier om deze doelstelling te bereiken.

Voor meer informatie over duurzaamheid bij KLM, ga naar www.klmtakescare.nl

*De DJSI betreft de meest efficiënte ondernemingen op het gebied van duurzame ontwikkeling, samengesteld door RobecoSAM, een internationale vermogensbeheerder die de duurzaamheidsprestaties van ondernemingen beoordeelt.