Amstelveen,
26
april
2016
|
17:18
Europe/Amsterdam

Aandeelhouders KLM benoemen commissarissen tijdens jaarlijkse Algemene Vergadering

Samenvatting

Vandaag tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KLM zijn de (her)benoemingen binnen de Raad van Commissarissen goedgekeurd door de aandeelhouders. Ook zijn de financiële resultaten over het boekjaar 2015 toegelicht samen met de strategie van KLM voor de komende jaren. De daarmee samenhangende besluiten, inclusief de uitvoering van het remuneratiebeleid, zijn eveneens goedgekeurd. De ondernemingsraad heeft met instemming hiervan kennis genomen.

Tijdens de jaarvergadering in 2015 is aangekondigd dat, door het volgens rooster aftreden van de heer H.N.J. Smits, mevrouw I.P. Asscher-Vonk, de heer P.C. Calavia, de heer H. Guillaume en de heer R.J. Laan, vijf vacatures ontstaan in de Raad van Commissarissen. Tijdens de jaarlijkse vergadering zijn vandaag de volgende personen (her)benoemd tot commissaris:

  • De heer H.N.J. Smits: voor een vierde en laatste termijn van drie jaar;
  • Mevrouw I.P Asscher-Vonk: voor een vierde en laatste termijn van één jaar;
  • De heer P.C. Calavia: voor een tweede termijn van vier jaar;
  • De heer P.F. Riolacci: voor een eerste termijn van vier jaar;
  • De heer F. Enaud: voor een eerste termijn van vier jaar.

Positieve resultaten 2015
Terugkijkend op het jaar, ziet KLM in 2015 de eerste resultaten van de strategie van kosten besparen enerzijds en investeren anderzijds. De jaarresultaten laten een positieve trend zien. In februari van dit jaar kon KLM een operationeel resultaat van 384 miljoen euro en een bescheiden nettowinst van 54 miljoen euro melden. Ook de EBITDA is verbeterd van 731 miljoen euro naar 911 miljoen euro. De nettoschuld werd afgebouwd en het eigen vermogen groeide. In het eerste kwartaal van 2016 is de capaciteit met 3,9 procent gegroeid en heeft KLM 10 procent meer passagiers vervoerd.

We lanceren dit jaar een record aantal nieuwe bestemmingen en investeren veel in vlootvernieuwing en ons product en daarmee in de klant. Dit vertaalt zich terug in een stijgende klantwaardering. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Onze investeringen gaan flink omhoog de komende jaren. Enkel door verdere kostenbesparingen is dit mogelijk. KLM gezond en fit maken doe je niet in een jaar, dat heeft tijd nodig. De Raad van Commissarissen onderschrijft onze ambities voor de komende jaren
Pieter Elbers - President-directeur KLM