Amstelveen,
08
december
2023
|
08:00
Europe/Amsterdam

Wiebe Draijer volgt Cees ’t Hart op als voorzitter raad van commissarissen van KLM

Samenvatting

KLM maakt vandaag bekend dat haar raad van commissarissen heeft ingestemd met de voorgenomen benoeming van Wiebe Draijer tot voorzitter van de raad. De benoeming vindt plaats op voordracht van de ondernemingsraad. Het voornemen zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering van KLM, die op 24 april 2024 zal plaatsvinden.

Wiebe Draijer (58) volgt hiermee Cees ’t Hart op die 11 jaar als commissaris zitting heeft genomen in de raad en sinds 2019 ook als voorzitter. Draijer is een zeer ervaren bestuurder en was tussen 2014 en 2022 de bestuursvoorzitter van Rabobank. Van september 2012 tot september 2014 was hij voorzitter en kroonlid van de Sociaal Economische Raad en daarvoor directeur Benelux van adviesbureau McKinsey. Draijer zal ook toetreden tot het bestuur van Air France-KLM.

Afgelopen periode heb ik op een zeer prettige en constructieve wijze met Cees samengewerkt. Met veel energie heeft Cees KLM de afgelopen 11 jaar begeleid langs hoogte- en dieptepunten. In het herstel van KLM na COVID – met nieuwe kansen en uitdagingen – was hij met zijn uitgebreide ervaring als bestuurder het juiste klankbord. Ik wens hem het allerbeste voor de toekomst. Ik ben verheugd dat we met Wiebe een goede opvolger hebben kunnen vinden. Ik kijk ernaar uit met hem samen te werken.

Marjan Rintel, president-directeur KLM

Ik dank de directie en de raad van commissarissen van KLM en Air France-KLM voor de vele jaren van goede samenwerking.  Met zijn ervaring, capaciteiten en bevlogenheid is Wiebe een uitstekende keuze. Ik ben ervan overtuigd dat hij een waardevolle aanvulling voor KLM en de raad zal zijn. Ik wens hem succes.

Cees 't Hart, Voorzitter van de Raad van Commissarissen KLM

Ik beschouw KLM als een luchtvaarmaatschappij die op veel terreinen leidend is. Het is een voorrecht om als voorzitter van de raad van commissarissen bij te kunnen dragen aan een sterke en duurzamere toekomst van het bedrijf. Die reis wil ik samen met KLM en Air France-KLM maken.

Wiebe Draijer