Amstelveen,
10
oktober
2017
|
16:50
Europe/Amsterdam

Voordracht Mathi Bouts tot lid Air France KLM Board of Directors

Samenvatting

Vandaag, 10 oktober, is de heer Mathi Bouts voorgedragen als non-executive lid van de Board of Directors van de Air-France KLM holding (AFKL RvC). Dit is vergelijkbaar met wat bij Nederlandse bedrijven de Raad van Commissarissen heet. Hij neemt hiermee namens alle werknemers voor de duur van twee jaar de tweede werknemerszetel in van de AFKL RvC. De heer Bouts is senior purser en heeft ruime ervaring opgedaan in de medezeggenschap.

Door de twee nieuwe leden in de AFKL RvC, namens Delta Air Lines en China Eastern, ontstond de wettelijke verplichting in Frankrijk om een tweede lid namens de werknemers voor te dragen. De Europese Ondernemingsraad (EOR) van Air France-KLM is, volgens de statuten van AFKL, verantwoordelijk voor deze voordracht. De EOR sprak met een ruime meerderheid een voorkeur uit voor de heer Bouts boven de andere kandidaten.

KLM heeft tijdens de laatste cao-afspraken met de vakbond voor vliegers een verplichting op zich genomen om zich in te spannen voor een zetel voor vliegers in de AFKL RvC. Dit is opgenomen als een inspanningsverplichting, omdat KLM hier uiteindelijk niet zelf over gaat. Ook in het raamwerk van de cao voor grondpersoneel is een vergelijkbare inspanningsverplichting opgenomen. Gedurende de afgelopen weken heeft KLM zich nadrukkelijk ingespannen om invulling te geven aan deze cao-afspraak met de VNC, waaronder gesprekken met de KLM-ondernemingsraad (die voordraagt aan de EOR), met als insteek om te komen tot een unanieme voordracht voor 1 Nederlandse kandidaat en bij voorkeur een vlieger. Uiteindelijk is vanuit de KLM-ondernemingsraad een viertal Nederlandse kandidaten voorgesteld voor de beschikbare positie en heeft de EOR na stemming besloten tot de voordracht van de heer Bouts.