Amstelveen,
03
november
2020
|
16:30
Europe/Amsterdam

Vakbond VNV tekent commitment clausule

Samenvatting

Ook vakbond VNV heeft vandaag namens de vliegers de commitment clausule voor de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage ondertekend. Hierdoor heeft KLM samen met de acht vakbonden invulling gegeven aan een belangrijke voorwaarde. De weg is nu vrij voor de minister om te beoordelen of KLM hiermee alsnog voldoet aan de gestelde voorwaarden.

KLM zit in de ergste crisis van haar 101-jarige bestaan. COVID-19 heeft de goede resultaten van de afgelopen jaren onderuitgehaald. Om de toekomst van het bedrijf en haar netwerk voor Nederland veilig te stellen, zijn de lening en garantiestellingen op bankleningen van de overheid van in totaal 3,4 miljard euro cruciaal. KLM is de Nederlandse overheid zeer erkentelijk voor de ondersteuning en mogelijkheid tot financiering in deze tijd.

Het kabinet heeft voorwaarden gesteld aan het verstrekken van het genoemde leningenpakket. Een belangrijke voorwaarde is dat alle KLM’ers een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage moeten leveren gedurende de looptijd van de lening (verwacht tot 2025). Met de vakbonden in de drie cao-domeinen (Cockpit, Grond en Cabine) is in de afgelopen maanden intensief onderhandeld over de invulling van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van KLM-medewerkers, conform de opbouw en percentages zoals vereist.

De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd in cao-akkoorden op hoofdlijnen en zijn als zodanig opgenomen in het herstructureringsplan dat KLM op 1 oktober heeft ingediend. Deze akkoorden op hoofdlijnen geven concrete invulling aan deze bijdrage tot begin 2022 (Cockpit) en eind 2022 (Grond en Cabine). Specifiek op het gebied van arbeidsvoorwaarden diende explicieter te worden afgesproken en vastgelegd dat de bijdrage van alle KLM’ers voor de volledige duur van de leningen moet gelden.

Om aan deze eis te voldoen, zonder de onderhandelingen helemaal over te doen, is er een ‘commitment clausule’, die opgenomen wordt in de afspraken tussen KLM en de vakbonden. De vakbonden CNV, De Unie, NVLT, VNC en VKP hebben deze clausule op 31 oktober jl. al ondertekend. FNV Luchtvaart en FNV Cabine hebben dat op 2 november eveneens gedaan.

Ook vakbond VNV heeft vandaag, 3 november, de commitment clausule ondertekend. Hierdoor heeft KLM samen met de acht vakbonden invulling gegeven aan een belangrijke voorwaarde. De weg is nu vrij voor de minister om te beoordelen of KLM hiermee alsnog voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Met de handtekening nu van alle acht vakbonden onder deze commitment clausule is een belangrijke stap gezet. Sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie in maart van dit jaar hebben we veel gevraagd van alle collega’s. Dit met als gezamenlijk doel om KLM door deze crisis te loodsen. Deze ongekende tijd vergt ongekende en ongebruikelijke stappen. De ingrijpende maatregelen die we moeten nemen en het proces daaromheen zijn nieuw en complex voor KLM en de vakbonden.

De afgelopen dagen zijn voor iedereen ongelooflijk intensief geweest, met grote druk op het bedrijf, negatieve invloed op de reputatie en interne verdeeldheid. Maar we zijn er uiteindelijk als KLM en vakbonden toch samen uitgekomen. En daar gaat het om. Onze blik kan nu vooruit en naar buiten worden gericht, zodat we gezamenlijk ons routenetwerk weer kunnen opbouwen voor onze klanten en de wereld met en via Nederland kunnen blijven verbinden. We gaan het vertrouwen dat de Nederlandse overheid in ons stelt samen waarmaken.
KLM President-directeur Pieter Elbers