Amstelveen,
29
mei
2022
|
23:53
Europe/Amsterdam

Update overheidsvoorwaarden leningenpakket KLM: 30% kostenreductie

KLM wil nogmaals benadrukken de overheid zeer erkentelijk te zijn voor de steun die we hebben ontvangen in 2020. Wij zien het als onze plicht om het toegekende leningenpakket zo snel mogelijk terug te betalen.  KLM heeft in totaal 942 miljoen euro van het pakket getrokken, waarvan 311 miljoen euro inmiddels is terugbetaald. KLM heeft zich bij het verstrekken van de steun in 2020 gecommitteerd aan de voorwaarden, die nog steeds staan.

Een van de voorwaarden die de Nederlandse overheid aan het leningenpakket heeft gesteld is dat KLM haar beïnvloedbare kosten met 15% reduceert. KLM heeft hieraan ruimschoots voldaan en zelfs het afgelopen jaar 30% van haar beïnvloedbare kosten weten te reduceren. Door deze snelle kostenreductie, in combinatie met de inmiddels sterk verlaagde NOW-regeling, behoorde KLM de laatste drie kwartalen tot een van de best presterende luchtvaartmaatschappijen in Europa.

Onderdeel daarvan is de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage die door vrijwel alle KLM’ers is geleverd. Afhankelijk van inkomensgroep levert het personeel tot 20% in. Daarover zijn met de vakbonden afspraken gemaakt.  In alle cao’s is aan de gestelde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage voldaan. De cao van het cockpitpersoneel liep tot 1 maart jl., de cao’s met Grond en Cabine lopen tot eind 2022.  De nieuwe cao voor cockpit personeel is vertraagd door het ILO rapport dat kritisch is over de door de Staat opgelegde voorwaarden. Over de cao van de piloten wordt de komende weken verder gesproken.

KLM heeft ook verdere invulling gegeven aan de duurzaamheidsagenda in lijn met de voorwaarden van de overheid. Hierover zijn constructieve gesprekken gevoerd met het ministerie van I&W in de afgelopen maanden en is een implementatieplan opgesteld dat beantwoordt aan de wens van de overheid KLM’s inspanningen op dit gebied beter volgbaar te maken. KLM is on track als het gaat om duurzaamheid en vliegt met elke vlucht op een klein percentage duurzame brandstof. Ook heeft KLM zich gecommitteerd aan Science Based Targets initiative dat bedrijven helpt in lijn te komen met het klimaatakkoord van Parijs.

KLM is een internationaal bedrijf met in totaal circa 25.000 medewerkers, bestaand uit personeel van verschillende nationaliteiten. Een kleine groep (2,9% van het totale personeelsbestand) van het vliegend personeel woont in het buitenland en maakt gebruik van de woon-werkregeling van KLM. KLM, VNV, FNV Cabine en VNC erkennen dat altijd gehandeld dient te worden conform bestaande wet- en regelgeving. KLM heeft met de drie betrokken vakbonden een werkgroep geïnstalleerd. Zaak is om snel tot een oplossing te komen die ook door de bonden wordt gedragen.