26
januari
2017
|
15:57
Europe/Amsterdam

Uitspraak adviesrecht OR -1 CA maatregel

KLM is door de Ondernemingskamer in het gelijk gesteld, dat de -1 CA maatregel niet adviesplichtig is en dat KLM dus gerechtigd was deze te nemen.

KLM Inflight Services zal voor de komende tijd wel de werkbaarheid van de Service aan boord aanpakken en verbeteren. Daarbij zal de ervaring die is opgedaan sinds de introductie van de maatregel bij start van de Winterdienst 2016 worden meegenomen.

KLM is van mening dat het CAO-overleg met zowel VNC als FNV Cabine opgestart moet worden. KLM heeft in december 2016 het voorstel geaccepteerd van de cabinebonden met betrekking tot pensioenen, waarmee een belangrijke stap naar voren is gezet in het herstellen van het vertrouwen met de cabinebonden. Tijdens dit cao-overleg kan dan ook een alternatief gevonden worden voor de -1 CA maatregel, en kunnen verdere afspraken worden gemaakt over productiviteit, winstdeling en overige onderwerpen.