Amstelveen,
10
mei
2016
|
18:00
Europe/Amsterdam

Top bedrijfsleven zet in op excellente samenwerking met startups

Samenvatting

De top van het Nederlandse bedrijfsleven slaat de handen ineen om samenwerking met startups te versterken. KPN, Shell, Philips, AkzoNobel, Havenbedrijf Rotterdam, Eneco, ING, KLM, DSM en Thales Nederland delen op topniveau hun ‘best and worst practices’ en gaan met elkaar kijken hoe je slimmer, innovatiever en vanuit de beste win-win situatie de samenwerking tot een duurzaam succes kan laten komen. Vandaag lanceert Neelie Kroes vanuit StartupDelta hiervoor de koplopersgroep COSTA met Jan Kees de Jager, CFO van KPN, in de rol van voortrekker.

 

Vrijwel nergens ter wereld zijn zoveel corporates gevestigd op een klein grondgebied als hier in Nederland. Dit biedt unieke kansen voor de versterking van het Nederlandse startup ecosysteem. Wanneer startups en corporates samenwerken, kan innovatie worden versneld, kunnen nieuwe businessmodellen worden ontwikkeld en kunnen producten en diensten versneld de markt opkomen. Startups en corporates kunnen heel veel voor elkaar betekenen. Ze kunnen werelden voor elkaar openen, maar dan moeten ze eerst open staan voor elkaar. COSTA, dat staat voor ‘samenwerking COrporates & STArtups’ beoogt vanuit de unieke positie die Nederland heeft met alle corporates, het startup ecosysteem slimmer, sterker, sneller en duurzamer te maken.

Vaak vinden corporates afzonderlijk het wiel opnieuw uit of slaan de verkeerde gebaande paden in. Of startups denken dat de corporate hun nieuwe product wel even gaat lanceren. Dat moet anders. Daarom heb ik Jan Kees de Jager gevraagd als boegbeeld. Hij heeft unieke ervaring, omdat hij zelf meerdere bedrijven is gestart, nu in de board zit van een corporate die bezig is nieuwe business modellen te ontwikkelen én in zijn rol als CFO bij KPN ervaring heeft met investeringen in startups. Samen met corporates uit verschillende sectoren bouwt hij aan de excellente innovatiekracht van het Nederlandse startup ecosysteem
Neelie Kroes, speciaal gezant van StartupDelta en initiatiefnemer van COSTA
Bij KPN zoeken we actief de samenwerking op met startups. We willen hiermee innovatie en de ontwikkeling en lancering van nieuwe ICT toepassingen versnellen. COSTA biedt een unieke kans samen met andere grote Nederlandse ondernemingen de samenwerking tussen startups en corporates te verbeteren en een nog grotere bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het Nederlandse innovatie ecosysteem. Nederland heeft een centrale strategische ligging met een superieure infrastructuur. Bovendien beschikken we in Nederland over enorm veel innovatietalent. Ik kijk er naar uit samen met andere partners in COSTA die positie en dat innovatietalent te helpen nog meer een groeipijler van en vóór de Nederlandse economie te worden
Jan Kees de Jager, CFO van KPN en voortrekker

Met de samenwerking worden de beste inzichten bij elkaar gebracht op drie thema’s: governance, de verbinding met startups en launching customership. Dit beantwoordt vragen als: Hoe kan de organisatie het best worden ingericht om innovatie met startups te stimuleren? Hoe vergemakkelijk je het contact tussen corporate en startups? En, hoe kan het inkoopproces meer ruimte bieden aan startups om leverancier te worden?

De koplopersgroep komt een aantal keer bijeen met als jaarlijks hoofdevenement de How To Get There Summit. In mei 2017 worden onder begeleiding van het Erasmus Centre for Entrepreneurship Rotterdam (ECE) alle inzichten en modellen gedeeld met het Nederlandse bedrijfsleven om de leercurve te versnellen, verbeteren en verduurzamen.

KPN, Shell, Philips, AkzoNobel, Havenbedrijf Rotterdam, Eneco, ING, KLM, DSM en Thales Nederland vormen samen de koplopersgroep van COSTA. De partners die COSTA hebben vormgegeven en hiermee verder aan de slag gaan zijn: Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) expertise centrum van Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit, Corporate Venturing Network, Gemeente Eindhoven en VNO-NCW.