Amstelveen,
06
december
2019
|
07:53
Europe/Amsterdam

Statement Armeense kinderen

De luchtvaartmaatschappij die wordt genoemd in het rapport ‘Het vertrekproces van de Armeense kinderen’, betreft KLM. Over individuele uitzettingen doen we geen uitspraken vanuit privacyoverwegingen. Wat we in algemene zin kunnen melden is dat we vóór elke uitzetting onze eigen risicoanalyse doen en daar worden meerdere veiligheidsaspecten in gewogen. Ook over de aard en weging van deze aspecten communiceren we niet, omdat dit security-informatie betreft. Deze analyse heeft destijds geresulteerd in het annuleren van de tickets van de Armeense kinderen in kwestie.